1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Millisena näed head kooli?
Millisena näed head kooli?

Millisena näed head kooli?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHea kool on kogu koolipere kool. See on koht, kus tunnevad end hästi õpetajad, õpilased, lapsevanemad, tugispetsialistid, söögitädid, remondimehed jt kooliga seotud isikud. See on koht, kus tahetakse olla ning kuhu tagasi tulla.

Kindlasti on hea kool huvitav, kuid huvitavus on vaid üks hea kooli aspekt. Heal koolil on palju erinevaid tunnuseid, nt individuaalsete vajadustega arvestamine (sh andekad ja mahajääjad), eluks vajalike oskuste õpetamine, mitmekesised huvitegevusvõimalused, oma kooli tunne, turvaline koolikeskkond, inspireerivad õpetajad, head suhted, vägivalla puudumine, avatud ja innustav juhtimine jne.

Hea kool on õppekava sisuliselt rakendav kool. Hea kool täidab riiklikus õppekavas koolile seatud eesmärke aidates kaasa “õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus”.

Indikaator on vahend, mille abil saame teada, kas ja kuidas mingi tegevus toimib. Indikaatorit saab defineerida ka kui näitajat, mis tõendab, et teatud aspektidega sisuliselt tegeletakse või neid vähemalt teadvustatakse. Indikaator võib märkida nii eesmärgistatud tegevusi kui ka praktikaid, mille väärtuskasvatuslikke aspekte me ei teadvusta. Näiteks saab järgmisi väiteid käsitleda indikaatoritena:

* Lapsed ei naerata.

* Õpilaste seas hakkab äkki levima tubaka laialdane kasutamine.

* Järsku hakkab palju õpetajaid ühte kooli tööle tahtma.

Koole saab eneseanalüüsis aidata väljast tulnud nõustaja, n-ö kriitiline sõber, kes aitab koolil analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi ning annab läbi kõrvaltvaataja pilgu nõu, kuidas kooli arendada. Samuti annab ta hiljem tagasisidet, kui hästi on kool toime tulnud.

Allikas: TÜ EETIKAVEEB

Uuri lähemalt SIIT!

Head Uudised GoodNews