Home Eesti elu Paindlik töökorraldus soodustab riigiasutustes töötamist Eesti eri piirkondades
Paindlik töökorraldus soodustab riigiasutustes töötamist Eesti eri piirkondades

Paindlik töökorraldus soodustab riigiasutustes töötamist Eesti eri piirkondades

Riigihalduse minister Jaak Aab andis möödunud nädalal valitsuse kabinetinõupidamisel ülevaate avalike teenistujate üle-eestilise värbamise ja kaugtöötamise kohta. Valitsus toetas riigiasutuste paindliku töökorralduse soodustamist ja toetamist.

Üle Eesti regioonidesse värbamine moodustas 2021. aastal ligi poole koguvärvatutest (4534 töötajat). Eelmisel aastal värbasid riigiasutused väljaspool Harju maakonda riigisektorisse üle 2100 töötaja, pakkudes töötamiseks nii riigimajade kui riigiasutuste regionaalseid büroopindasid, aga ka võimalust töötada kaugtöö kokkuleppe alusel kodust.

Minister rõhutas üle-eestilise värbamise olulisust, et uute teenistujate otsingul antakse võimalus kandideerida kõigil vastava kvalifikatsiooniga teenistujatel sõltumata asukohast. „Kaasaegsed töökorraldusviisid suurendavad regioonides elavate inimeste võimalusi tööturul ja avardavad ka asutuste võimalusi pakkuda töötamist üle Eesti kui töö iseloom seda võimaldab,“ märkis Aab. „Selleks oleme võtnud suuna toetada ja edendada sobivate töötingimuste loomist igasse maakonda. Sealjuures on oluline kasutada võimalikult optimaalselt regioonides asuvat kinnisvara ja büroopinda, näiteks loome riigimajad maakonnakeskustesse üle Eesti.“

„Paindlike töötingimuste loomisega saame suurendada riigi kui tööandja atraktiivsust ning võimaldada töötajatel ühildada paremini töö- ja pereelu,“ lisas riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnajuhataja Ülle Harak.

Väljaspool Harjumaad värvati 2021. aastal kõige rohkem töötajaid Tartumaale (ca 660 töötajat, nendest enim Tartu Vanglasse, Kaitseväkke ning Politsei- ja Piirivalveametisse), Ida-Virumaale (ca 350 töötajat, nendest enim Viru Vanglasse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusesse ning Politsei- ja Piirivalveametisse) ja Lääne-Virumaale (ca 240 töötajat, nendest enim Kaitseväkke).

Kui riigiasutused viivad läbi värbamisi, siis nad hindavad enne konkursi väljakuulutamist, kas asutuse kinnisvaravakantsid, ametikoha profiil ja tööülesanded võimaldavad üle-eestilist värbamist. Vastavad regioonid tuuakse välja töökuulutuses, mille seast on töötajal võimalik endale sobiv valida. Riigiasutused võtavad üha enam töötajaid tööle püsiva kaugtöö kokkuleppega, näiteks Riigi Infosüsteemi Amet, Riigi Tugiteenuste Keskus jt. See annab eelise just nende spetsialistide värbamisel, kes tahaksid elada väljaspool pealinna.

Vastavalt eelmise nädala valitsuskabineti seisukohale ja suunisele riigiasutused soodustavad ning edendavad paindlikku üle-eestilist värbamist ja kaugtöö võimaldamist. Selle toetamiseks tuleb rahandusministeeriumil koostada valitsemisaladele kaugtöö korraldamise juhend aprilliks. Lisaks analüüsib rahandusministeerium koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga digitaalsete ühistöökeskkondade pakkumise võimalusi keskse töökohateenuse pakkumise raames.