1. Avaleht
 2. Haridus
 3. PARE lõi koostöös Tallinna Ülikooliga kestliku personalijuhtimise mikrokraadi
PARE lõi koostöös Tallinna Ülikooliga kestliku personalijuhtimise mikrokraadi

PARE lõi koostöös Tallinna Ülikooliga kestliku personalijuhtimise mikrokraadi

PARE ja Tallinna Ülikool koostöös saab uuest aastast õppida viimastel aastatel aina olulisemaks muutunud teemat ehk kestlikku personalijuhtimist. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, et lisada kestlikku vaatenurka traditsioonilistele inimeste juhtimisega seotud praktikatele.

Mikrokraadi programmijuht on PARE juhatuse aseesimees Maria Kütt, kes juhib Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskust. „Kestliku personalijuhtimise mikrokraadi on vaja sellepärast, et mis tahes keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks, aga ka inimvara enda kestlikkuse tagamiseks on vaja muuta inimeste käitumist ehk tegutseda just selles valdkonnas, mida personalijuhid kõige paremini tunnevad,“ selgitas Kütt vajadust taolise mikrokraadi järele.

Mida mõtleme kestliku personalijuhtimise all?

Kestlikku personalijuhtimist (green või ka sustainable human resource management) on määratletud kui traditsiooniliste personalipraktikate (näiteks koolitus ja tulemuslikkuse juhtimine) joondatust keskkondlike poliitikate ja eesmärkidega. Näiteks viiakse läbi keskkonnateadlikkuse koolitusi, seatakse eesmärke jätkusuutlikkusele või tasustatakse töötajaid kestlikkuse põhimõtete järgimise eest. Kestlikkuse vaatenurga lisamine personalipraktikatele eeldab arusaamist organisatsiooni ja tema keskkonna hetkeolukorrast ja arengutest, samuti tööturu ja iseäranis uute põlvkondade ootustest organisatsiooni panusele elukeskkonna hoidmisel.

Personalijuhte ja valdkonna eksperte mõjutavad riigi tasandil kliimamuutustega kohanemise arengukavas seatud Eesti kliimapoliitika eesmärgid 2030 ning valdkondlikud strateegiad. Muutusi ja arendusi eeldatakse nii avaliku sektori asutustelt kui ka ettevõtetelt jt organisatsioonidelt. Globaalse haardega konsultatsiooniettevõtte McKinsey Purpose-Profit-People-Planet raamistiku kohaselt peaksid mis tahes valdkonna professionaalid arvestama oma töös uuenduslikke lahendusi, luues organisatsiooni sihi, ambitsioonide ja inimeste heaolu kõrval ka planeedile osutatavate mõjudega.

Personalitöö valdkonna professionaalid on olemuselt enim orienteeritud töötajate arengule ja heaolule, nad oskavad arvestada organisatsiooni majanduslike võimalustega ja panustada missiooni-visiooni elluviimisesse, kuid kestlik mõtteviis on alles kujunemise faasis. Mikrokraadiprogramm võimaldab seda tühimikku täita.

Õppijad ja mõju organisatsioonile

Õppima on oodatud kogenud personalijuhid, kes organisatsiooni (nii ettevõtte kui ka asutuse) juhtkonna liikmena panustavad kestlike strateegiate loomisesse; samuti juhtimiseksperdid, coach’id ja mentorid, kes toetavad organisatsioone kestlike strateegiate loomisel, väärtustades seejuures inimkapitali rolli ja mõju.

Programmi läbinud osaleja teab ÜRO säästliku arengu eesmärke, Eesti kestliku ja kliimasäästliku arengu põhimõtteid; tunneb parimaid praktikaid keskkonnamõjude vähendamiseks ja koosloome võimalusi. Osaleja oskab arvestada personalistrateegia loomisel elukeskkonna mõjusid, kujundada kestlikkust väärtustavat organisatsioonikultuuri ja personalitööd, kasutada innovatsiooni ja loovust edendavaid organisatsiooni arendamise meetodeid.

Neli põhjust, miks soovitab Maria Kütt kestlikku personalijuhtimist õppida

 • Programmi keskmes on inimesed ehk saad teada, kuidas nügida organisatsiooni kestlikkuse suunas inimeste juhtimise vahenditega.
 • Saad kestlikkuse teemast tervikliku ülevaate alates Euroopa Liidu poliitikast kuni uuenduslike lahenduste loomise ja muudatuste elluviimiseni.
 • Omandatud teadmised võimaldavad rääkida kestlikkuse teemadel kaasa ettevõtte või asutuse strateegilise juhtimise tasemel.
 • Koos õpib seltskond kogenud (personali)juhte, kes on kõik sama asja eest väljas ehk peavad kestlikkuse teemat oluliseks.

Programm algab 25. jaanuaril ja kandideerimine on avatud kuni 11. jaanuarini. Läbitavad ained on järgmised.

 • Jätkusuutlikkus ja keskkonnakorraldus
 • Kestliku personalijuhtimise seminar
 • Organisatsiooni muutusi loovad koostöövõrgustikud
 • Keskkonnajuhtimine ja keskkonnamõju vähendamine
 • Innovatsioonitehnoloogiad ja tulevikudisain
 • Õppereis Soome
Head Uudised GoodNews