Avaleht Eesti elu Pension tõuseb 45 eurot
Pension tõuseb 45 eurot

Pension tõuseb 45 eurot

Valitsus leppis tänasel istungil kokku, et keskmine vanaduspension tõuseb 1. aprillist indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul 45 eurot.

2020. aastal kulub erakorraliseks pensionitõusuks 20,8 miljonit eurot. Pensionitõus jätkub ka järgmistel aastatel.

„Erakorraline pensionitõus on koalitsioonileppes selgelt sõnastatud prioriteet, mille abil soovime toetada meie eakaid ja tagada kõigile eestimaalastele väärikas vanaduspõlv. Naaseme nende arutelude ja selleks vahendite leidmise juurde juba kevadel riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste käigus,“ selgitas peaminister Jüri Ratas.

Pensioni baasosa kui solidaarsuskomponendi tõstmine mõjutab 2020. aastal ligi 330 000 inimest, sh kõikide vanaduspensionäride ja toitjakaotuspensionäride pensione. Võrreldes algselt plaanis olnud täiendava tulumaksuvabastusega toob erakorraline pensionitõus kasu kõigile pensionäridele.

Eesti vanemaealiste suhtelise vaesuse määr on olnud viimastel aastatel Euroopa Liidus kõige kõrgem. Suhtelise vaesuse piir oli 2017. aastal 523 eurot kuus. Sellele jääb alla ka 2019. aasta 1. aprillil 8,4% tõusnud keskmine vanaduspension 483,24 eurot.