Home Eesti elu President Kaljulaid Tallinna Tehnikaülikoolis: tänane heaolu ei saa edeneda suurema teadusrahastuseta
President Kaljulaid Tallinna Tehnikaülikoolis: tänane heaolu ei saa edeneda suurema teadusrahastuseta

President Kaljulaid Tallinna Tehnikaülikoolis: tänane heaolu ei saa edeneda suurema teadusrahastuseta

Rektor Tiit Landi inaugureerimisel rõhutas president Kersti Kaljulaid, et meie tänane heaolu ilma suurema teadusrahastuseta edeneda ei saa. „Tahan seista koos täna ametisse asuva rektori Tiit Landiga, kõigi teiste rektoritega ja kogu teadusavalikkusega jätkuvalt selle eest, et meie ühiskond mõistaks paremini heaolu tekkemehhanisme arenenud ühiskonnas, mis meie praegusel elatustasemel ei saa enam kuidagi edeneda teadusrahastuse olulise suurendamiseta,“ kinnitas riigipea.

Teadusleppele kirjutavad kõik Eesti erakonnad peaaegu alla, ent see on senini jäänud täitmata, mis omakorda tähendab president Kaljulaidi hinnangul riski, et Eesti suutlikkus Euroopa teadusraha kaasata võib hakata langema. „Kui oma rahakotis ulub tuul, siis ei ole kaua võimalik loota, et meie praegu väga heas korras kõrgharidustaristu, mille suuresti on ka kinni maksnud ELi maksumaksja, suudab enam argumendina toimida. Ei suuda, sest põhiargument – intellektuaalne vara ehk teadlane – võib kaduda kuhugi rahvusvahelisse keskkonda, jäädes ehk siiski lootma, et kallil kodumaal ajad muutuvad ja on põhjust tagasi tulla,“ lausus riigipea.

Vabariigi President rääkis sellestki, et tööturg mõistab järjest paremini, et inseneridest on käes tõsine põud ning nõudlus ületab pakkumist. „Kuigi rahvusvahelistumine on ülikoolidele oluline ka kui asi iseeneses – muidu kaovad tähtsad punktid ja kohad neis tähtsates edetabelites, nagu me kõik hästi teame – ei sea ükski ülikool oma samme edetabelite järgi, ikka ühiskonna tellimuse järgi. Kui tarkade inimeste ligitõmbamine ka mujalt ei ole ühiskonnale oluline, kaob ülikoolil motivatsioon sellega vaeva näha,“ lausus president Kaljulaid.

Seetõttu on Tallinna Tehnikaülikool riigipea sõnul Eesti jaoks eriliselt tähtis kool: „Siin saavad oma oskused kõik need inimesed, kelle vastutada on meie tehiskeskkonna toimimine kõige laiemas mõttes: et majad seisaks püsti, sillad kestaks kaua, IT-süsteemid töötaks efektiivsel ja energiasäästlikul moel ning Eesti saaks kliimaneutraalseks tarbijale harjumuspärast tarnekindlust kaotamata ja nõnda edasi.“

Ta innustas ka Tallinna Tehnikaülikooli ja kõiki teisi Eesti ülikoole jätkama avatud rahvusluse kasvatamisega meie kõrgkoolides: „Te saate oma välistudengitele anda nii ameti- kui keeleoskuse, misjärel on neil võimalik leida oma koht meie majanduses, ühiskonnas ja isegi laulupeol. Vaatamata võngetele ma usun siiski, et Eesti ühiskond on maailmale avatud, meie ettevõtted vajavad ka edaspidi rahvusvahelist vaadet omavaid töötajaid – aga selliseid saab õpetada ju ainult rahvusvahelises õpikeskkonnas. Olgu tulijateks õppejõud või üliõpilased mujalt maailmast, nad loovad selle rahvusvahelise keskkonna siinsamas, Mustamäe serval, kus see on kättesaadav ka Eesti tudengile. See on väga oluline ka Eesti tudengile,” lausus Vabariigi President.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *