1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. President Karis: digipööre ei tohi olla eesmärk iseeneses, vaid vahend ühiskonnaprobleemide lahendamiseks
President Karis: digipööre ei tohi olla eesmärk iseeneses, vaid vahend ühiskonnaprobleemide lahendamiseks

President Karis: digipööre ei tohi olla eesmärk iseeneses, vaid vahend ühiskonnaprobleemide lahendamiseks

President Alar Karis rõhutas e-valitsemise konverentsi videotervituses, et digipööre ei tohi olla eesmärk iseeneses, vaid vahend meie aja kõige pakilisemate ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. Ta kõneles elukestva õppe, andmepõhise valitsemise ja rahvusvahelise koostöö olulisusest.

Digiülemineku edukusest rääkides ütles riigipea, et seda ei määra mitte üksikute projektide või teenuste edu, vaid kogu ühiskonna muutunud mõtte- ja tegutsemisviis. Digipöörde edu määratlused on ajas muutunud ja peavadki muutma, et kohaneda uute ühiskondlike probleemidega,” märkis ta.

Digipöörde edu määratlused on ajas muutunud ja peavadki muutma, et kohaneda uute ühiskondlike probleemidega.

Vabariigi President pidas ühiskonna digiülemineku edukuses oluliseks haridust. „Suurim vara, mille haridus võib meile anda, on oskus ja motivatsioon õppida – vankumatu pühendumus elukestvale õppele. Peame arendama mõtteviisi, mis võimaldab meil end pidevalt uuesti avastada, omandada uusi oskusi ja võtta omaks uuenduslikke tehnoloogiaid,“ lausus riigipea Tartus konverentsile kogunenud rohkem kui 450 rahvusvahelisele delegaadile.

Suurim vara, mille haridus võib meile anda, on oskus ja motivatsioon õppida – vankumatu pühendumus elukestvale õppele.

Rääkides suurandmete ja tehisintellekti ajastu väljakutsetest ütles president Karis: „Suur osa tulevasest edust sõltub sellest, kuidas me andmeid haldame ja juhime. Eesti digiühiskonna eduloo eeskujul peame ka selles vallas looma avaliku ja erasektori koostöömudeleid, et kasutada andmete kogu potentsiaali nii rahalise väärtuse kui ka ühiskondliku kasu seisukohast. Näiteks, kujutage ette transpordi planeerimise võimalusi, kui suudaksime sujuvalt lõimida ühistransporditeenuse osutajate, liiklusseiresüsteemide ja Bolti-sarnaste jagatud liikuvusteenuste andmed.“

Suur osa tulevasest edust sõltub sellest, kuidas me andmeid haldame ja juhime. Eesti digiühiskonna eduloo eeskujul peame ka selles vallas looma avaliku ja erasektori koostöömudeleid, et kasutada andmete kogu potentsiaali nii rahalise väärtuse kui ka ühiskondliku kasu seisukohast.

President Karis kutsus üles ka rahvusvahelisele koostööle. „Peame tugevdama koostööd riikide vahel. Digikoalitsioonid pakuvad erakordseid võimalusi ühiseks õppimiseks ja parimate valitsemistavade kasutamiseks,” lisas ta.

Head Uudised GoodNews