1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Professor ja akadeemik Jarek Kurnitski valiti Soome kliimapaneeli liikmeks
Professor ja akadeemik Jarek Kurnitski valiti Soome kliimapaneeli liikmeks

Professor ja akadeemik Jarek Kurnitski valiti Soome kliimapaneeli liikmeks

Soome valitsus nimetas just ametisse riigi kliimapaneeli uued liikmed, kellest üks on Tallinna Tehnikaülikooli professor, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, Aalto ülikooli kaasatud professor ning akadeemik Jarek Kurnitski.

Ta on ainus eestlane ja ka ainus Aalto ülikooli esindaja selles paneelis.

Kurnitski pälvis põhjanaabrite tähelepanu oma pikaajalise teadus- ja erialase tööga hoonete energiatõhususest ja sisekliimast. Ta on REHVA (Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste katusorganisatsioon) teadus- ja tehnoloogiakomitee juhina töötanud välja Euroopa tasemel liginullenergiahoonete teaduslikke aluseid, samuti juhiseid hoonete energiatõhususdirektiivi rakendamiseks ja osalenud mitmete Euroopa standardite väljatöötamisel. Tal on olnud oluline roll energiapöörde teostamises nii Eesti kui Soome uute hoonete ehituses, millel on suur panus rohepöördesse. Ta on avaldanud rohkem kui 500 publikatsiooni ning on hinnatud doktori- ja magistritööde juhendaja.

„Soome kliimapoliitika ja kliimaseaduse rakendamine on väga teaduspõhine. Teatavasti tahab Soome saavutada täieliku kliimaneutraalsuse juba 2035. aastal, ehk 15 aastat varem kui teised riigid. Ambitsioonikas eesmärk nõuab mh pidevaid analüüse ja sihikindlat tegutsemist. Kindlasti on Soome kliimapaneeli töö heaks eeskujuks vastloodud Eesti kliimanõukogule,” tõdes Jarek Kurnitski

Kokku on paneelis 15 teadlast eri ülikoolidest ja uurimisinstituutidest, kes nõustavad Soomet kliimaotsuste tegemisel. Sõltumatu ekspertkogu ülesandeks on kliimamuutustega seotud infovajaduste väljaselgitamine ning poliitikakujundajate nõustamine.

  • Kliimapaneeli uus koosseis on ametis aastatel 2024 -2027, selle esimeheks valiti Jyri Seppälä Soome Keskkonnakeskusest.
Head Uudised GoodNews