Home Eesti elu Regionaalhaigla liigub rohekursil
Regionaalhaigla liigub rohekursil

Regionaalhaigla liigub rohekursil

Keskkonnamõjude vähendamine on üks osa Regionaalhaigla kestliku arengu strateegiast. Märtsis alanud kampaanias „Rohekursil“ kutsub Regionaalhaigla panustama säästlikkusse tarbimisse. Liikudes ühiselt rohekursil saab haigla keskkonnajalajälge vähendada ja ressursse säästa.

„Patsiendi tervis on ja jääb haigla põhifookuseks. Teadvustame, et ravitööd tehes ei saa me kunagi viia oma keskkonnamõjusid olematuks. Samas, panustades inimeste tervisesse saame jälgida, et meie tegevustel oleks võimalikult väiksed negatiivsed mõjud mitte ainult tervise vaid ka keskkonna vaates,“ selgitas Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: „Seetõttu on väiksem keskkonnajalajälg üks haigla eesmärkidest.“

Üks kuuest strateegiast Regionaalhaigla arengukavas aastateks 2022-2032 on kestlikult arenev haigla, mis pideva kvaliteediparendamise, kriisivalmiduse tagamise ja juhtimiskvaliteedi kõrval pöörab tähelepanu ka haigla süsinikujalajälje vähendamisele – keskkonnateadlikkuse tõstmisele, keskkonnasäästlike praktikate järgmisele ja haigla ressursikasutuse optimeerimisele.

„Tervishoiusektori kasvuhoonegaasid moodustavad globaalsest süsinikujalajäljest 4,4%, kusjuures lennundussektori jalajälg on sellest enam kui kaks korda väiksem,“ tõi Peedu näiteks*. Valdkondasid, millele tähelepanu pöörame, on mitmeid: energiakasutus, jäätmete vähendamine, transport, ehitus, digiprügi jm.

Regionaalhaigla haldusteenistuse juhataja Tõnu Talisaineni sõnul on Regionaalhaigla juba enam kui kaks aastat kogunud kasutatud maske eraldi kogumiskastidesse, et need taastootmisesse saata, Ampsukliinikus mindi üle Cuploop korduvkasutatavate toidunõude ringlussüsteemile, käesoleval aastal saab haigla oma esimese päikesepaneelide pargi. „Kutsume kõiki töötajaid kui ka haigla külastajaid kaasa mõtlema, missugused on need tegevused, mis aitavad vähendada haigla tarbimist ja seeläbi ka keskkonnamõjusid,“ ütles Talisainen ja lisas: „Loomulikult nii, et igal juhul ja alati oleks tagatud ravikvaliteet ja patsiendiohutus.“