Avaleht Kultuur Riigikogu kinnitas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea
Riigikogu kinnitas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea

Riigikogu kinnitas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea

Riigikogu võttis vastu otsuse, millega kinnitati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida järgmiselt: Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus ja Tallinna filmilinnak.

„Tänane riigikogu otsus on filmitööstuse arengu tagamiseks hädavajalik. Filmitööstus on rahvusvaheline ja nende väärtusahelad ei tohi Eesti majandusest mööda joosta ainult sellepärast, et meil on puudu kõigile nõuetele vastav võttekompleks,“ kinnitas kultuuriminister ja Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees Anneli Ott. „Edasised arutelud peavad otsustama, millise prioriteetsusega Eesti Kultuurkapital üleriigilise tähtsusega objekte rajama hakkab. On oluline, et filmilinnak valmiks võimalikult kiiresti.“

Eesti Kultuurkapitali seaduse kohaselt toetab kultuurkapitali nõukogu vastavalt riigikogu otsusega kinnitatud pingereale riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Ühel ajal saab toetada kuni kahte objekti. Kultuuriehitiste rajamiseks ja renoveerimiseks eraldatakse igal aastal 60,6 protsenti kultuurkapitalile sihtotstarbeliselt laekuvast hasartmängumaksust.

Kultuurkapitali vahenditest on riigikogu 1996. aasta otsuse alusel rahastatud kolme riiklikult tähtsa kultuuriobjekti ehitust: Kumu kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saal. Tänaseks on Kumu kunstimuuseumi ehitamine tasutud. Eesti Kultuurkapital saab oma osa Eesti Rahva Muuseumi ehituse rahastamisest tasutud prognooside kohaselt 2022. aasta juuliks ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali osa 2022. aasta märtsiks. Seejärel on võimalik asuda käesoleva otsuse alusel pingeritta seatud objektide ehitamise ja renoveerimise rahastamise juurde.

Riigikogu kultuurikomisjon alustas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea ettevalmistamisega 2020. aasta veebruaris, kui esitas avaliku üleskutse ettepanekute esitamiseks. Ettepanekuid oodati ehitiste kohta, mis on olulised kogu Eesti kultuurile, aitavad kaasa Eesti kultuuri, sealhulgas rahvuskultuuri järjepidevuse tagamisele ja kultuurivaldkonna terviklikule arengule ning soodustavad kultuurivaldkondade vahelist koostööd. Ettepanekute esitamisel sooviti ka ehitise regionaalset põhjendatust ning selle võimalikke kasutajaid ja osasaajaid.

Teise lugemise käigus leidis toetust Isamaa fraktsiooni muudatusettepanek, mille kohaselt lisati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingeritta viiendana Tallinna filmilinnak.

Kultuurikomisjoni esitatud riigikogu otsuse „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ (387 OE) vastuvõtmise poolt hääletas 79 liiget ja erapooletuks jäi üks riigikogu liige.