1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu linn laiendab vanemahariduse võimalusi
Tartu linn laiendab vanemahariduse võimalusi

Tartu linn laiendab vanemahariduse võimalusi

Tartu linnavalitsus soovib pakkuda peredele tuge laste kasvatamisel ja nende käitumisprobleemide ennetamisel.

Linnavalitsus osaleb projektis “Kohalikes omavalitsustes pereteenuste loomine ja arendamine. Mobiilne Perepesa Tartu linnas”, mis esitatakse rahastamiseks Sotsiaalministeeriumile.

Projekti eesmärgiks on lastega perede sotsiaalprobleemide ennetamine, lapsevanemate toetamine ja neile erinevate vanemahariduslike programmide pakkumine. Korraldatakse vanemlust toetavaid koolitusi lapsevanematele ja lasteaiaõpetajatele, tutvustatakse “rahupesade” metoodikat. Levitatakse projekti raames filmitud videoid, mis vastavad tänapäeva vanemate kõige pakilisematele küsimustele.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on Tartu Perepesa senine tegevus ennast igati tõestanud. „Mida varem ja lihtsamalt saavad lapsevanemad peredes kerkivate küsimuste ja murede korral abi, seda väiksem on tõenäosus, et mured kasvavad liialt suureks. Perepesa teenuseid kasutati eelmisel aastal pea 4000 korda,“ sõnas Lees.

Mobiilse Perepesa teenusega soovitakse peredele pakkuda neile vajalikke teenuseid väljaspool Tartu Perepesa ruume ja jõuda seejuures ka nende peredeni, kes igapäevaselt Perepesa ei külasta. Peredele pakutakse võimalust osaleda vanemlust ja paarisuhteid toetavates programmides või tugigruppides, mis toetavad perede toimetulekut. Tartu perede poolt soojalt omaks võetud teenused Tartu Perepesa ruumides (Tiigi 55) jätkuvad ka projekti ajal.

„Näen igapäevaselt kui suur on vanemate valmisolek tõsta oma vanemlikku võimekust ning mul on hea meel, et saame nüüd pakkuda selleks lisavõimalusi. Usun siiralt sellesse, et piisavalt heaks vanemaks olemist saab õppida ning olles teadlikud vanemlusega kaasas käivatest väljakutsetest, saavad vanemad kergemini koheneda ning meil kõigil on tulevikus tervem põlvkond lapsi ja täiskasvanuid,” rääkis Tartu Perepesa juhataja Merily Tensing-Kruusla.

Projekti tegevused on jaotatud kahe aasta peale ja selle aja jooksul on kavas koolitada 450 inimest.

Projekti kogumaksumus 49 000 eurot, Tartu linna omaosalus puudub.

Head Uudised GoodNews