Avaleht Eesti elu Riik toetab digitaalse õppevara arendamist ja kasutuselevõttu 1,75 miljoni euroga
Riik toetab digitaalse õppevara arendamist ja kasutuselevõttu 1,75 miljoni euroga

Riik toetab digitaalse õppevara arendamist ja kasutuselevõttu 1,75 miljoni euroga

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ning Haridus- ja Teadusministeerium avavad täna kaks taotlusvooru, mille toel rahastatakse uuendusliku digitaalse õppevara arendamist ja kasutuselevõttu. Kahe taotlusvooru maht on kokku 1,75 miljonit eurot ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippini sõnul aitavad avatud taotlusvoorud luua just sellist õppevara, mida üldhariduskoolid ja kutseharidusasutused vajavad. “Meil on vaja luua juurde häid digitaalseid õppematerjale, mis võimaldavad koolidel õppetegevust täiendada ja mitmekesisemaks muuta. On oluline, et koolid saaksid ise luua kvaliteetset digiõppevara, millest nad kõige enam puudust tunnevad.”

RTK elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja Marge Kõiva sõnul on kvaliteetse digitaalse õppevara koostamine ja kasutuselevõtt praegu olulisem kui kunagi varem. “Uute digilahenduste kasutamine koolides on tehnoloogiliselt kiiresti arenevas ühiskonnas niigi oluline, kuid koroonakriisi ja distantsõppe ajal muutus nende olemasolu lausa hädavajalikuks. Seega me loodame näha haridusasutuste ja teiste osapoolte suurt huvi kaasaegsete digimaterjalide koostamisel ja kasutuselevõtul ning taotlusvoorudes osalemisel,” ütles Kõiva.

Taotlusvoorus “Digitaalne õppevara – nutikas õppimine” on võimalik toetust saada kaheks tegevuseks: digitaalse õppevara arendamiseks ja selle kõigile Eesti koolidele kättesaadavaks tegemiseks või juba olemasoleva lahenduse kõigile Eesti koolidele kättesaadavaks tegemiseks. Õppevara tehakse pärast valmimist tasuta kättesaadavaks õppevaraportaali E-koolikoti kaudu.

Selles taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda alates 3 000 eurost kuni 30 000 euroni. Taotlusvooru eelarve on 750 000 eurot. Toetust taotlema on oodatud nii haridusasutused kui ka avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud. Taotleja võib taotlusvooru esitada kuni kaks taotlust.

Taotlusvoorus „Õppevara ühiskasutus (Klass+)“ toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamist. Sellest taotlusvoorust on võimalik toetust taotleda alates 50 000 eurost kuni 200 000 euroni ning taotlusvooru kogueelarve on miljon eurot. Toetust võivad taotleda haridusasutuste pidajad, haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutused või haridusasutuse huvides tegutsevad MTÜd või SAd.

Mõlemad taotlusvoorud on avatud 21. juunist ning taotlusi saab esitada kuni 20. septembrini. Info taotlusvoorude kohta leiab RTK veebilehelt.