Avaleht Eesti elu Siseministeerium ja PPA uuendasid koostööd vabatahtliku mere- ja järvepäästega
Siseministeerium ja PPA uuendasid koostööd vabatahtliku mere- ja järvepäästega

Siseministeerium ja PPA uuendasid koostööd vabatahtliku mere- ja järvepäästega

Täna allkirjastasid siseminister Kristian Jaani, politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ja Eesti vabatahtliku mere- ja järvepääste juhatuse liige Marek Rätsep kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtlike tegevuste arendamisel.

Jaani sõnul on inimeste valmisolek vabatahtliku tööga siseturvalisuse valdkonda panustada suurem kui tegelik osalus, mistõttu on vaja parandada vabatahtlike kaasamist ja motiveerimist. „Täna sõlmitud lepinguga seame eesmärgiks tugevdada merepäästjate koostöövõrgustikku, tõsta vabatahtlike võimekust ja parandada varustatust. Kuigi pikas perspektiivis näeme, et kümne aasta pärast võiks vabatahtlikke merepäästjaid olla tänasest kaks korda enam, siis hindame kvantiteedi asemel eelkõige kvaliteeti ning püüame järgmisel perioodil keskenduda just ühiste võimekuste ja koostöövõimaluste suurendamisele,“ rääkis siseminister.

Vaheri sõnul on vabatahtlikud ühingud oluline täiendus kutselistele merepäästjatele. Tänu neile on reageerimisvalmidus tagatud veel rohkemates Eesti paikades, mis aitab hädasolijatele pakkuda kiiremat abi. „Vabatahtlik mere- ja järvepääste kannab olulist rolli vabatahtlike merepäästjate koolitamisel, täiendaval väljaõppel ja koolitusvaldkonna arendamisel. Igal aastal läbivad põhjaliku väljaõppe kümned inimesed, kes vabatahtlike ridades merel ja järvel appi tulevad. Merepääste toimepidevus ja kiire abi peavad säilima. Selle nimel tegutseme koostöös,“ sõnas Vaher.

Rätsep ütles, et koostöölepingu sõlmimine järgmiseks kümneaastaseks perioodiks annab neile kui paljude mere- ja järvepäästega tegelevate vabatahtlike sidusorganisatsioonile võimaluse kaasa rääkida nii seadusloome protsessides, korraldada koostöös partneritega koolitusi kui ka olla esindatud rahvusvahelisel tasandil. „Meie jaoks on oluline, et meie esindusorganisatsiooni alla kuuluvad väikesed ja suured vabatahtlikud üksused oleksid võimekad mitte ainult pääste- ja ennetustöö vallas, vaid koostöös ministeeriumi ning politsei- ja piirivalveametiga suudaksime pakkuda neile arenguvõimalusi ka organisatsioonidena. Koostöös näeme ka väga olulist võimalust tutvustada vabatahtlike nägemust ja perspektiive ning rääkida kaasa siseturvalisuse valdkonna, eelkõige mere- ja järvepääste arendamisel,“ lisas ta.

Eestis on pea 500 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1200 abipolitseinikku ja veidi üle 2000 vabatahtliku päästja. Naabrivalvega on liitunud üle 10 000 majapidamise enam kui 500 erinevast paigast Eestis.