1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Sotsiaalministeerium ja Helpific arutasid koostöövõimalusi
Sotsiaalministeerium ja Helpific arutasid koostöövõimalusi

Sotsiaalministeerium ja Helpific arutasid koostöövõimalusi

Helpific1Eelmisel nädalal kohtusid Helpific esindajad Keiu Roosimägi, Zsolt Bugarszki ja Tom Rüütel sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse, kantsler Marika Priske nõuniku Nele Gerbersoni, hoolekande osakonna juhataja Marit Raisti ja sotsiaalvaldkonna arendusnõuniku Maris Mälzeriga, et arutada üheskoos võimalusi, kuidas jõude ühendades edendada erivajadustega inimeste elu läbi uudsete infotehnoloogiliste ning kogukondi kaasavate lahenduste ja kaardistada esimesed ühised huvid koostöö arendamiseks vajaliku tegevuskava väljatöötamiseks.

Novembris Garage48 publikulemmiku tiitli võitnud Helpific tutvustas ministeeriumile, kes oli ka üks arendusnädalavahetuse partnereid, kuidas ühendades sotsiaalse mõtlemise ja innovatsiooni, on võimalik panustada ühiskondlike hoiakute parendamisele erivajadustega inimestesse, tõsta puuetega inimeste ja vabatahtlike kaasatust hoolivamate kogukondade kujundamisel ning aidata kaasa puuetega inimestel paremate võimaluste loomisel edukamaks lõimimiseks ühiskonda. Ministeerium avaldas kohtumisel sügavat poolehoidu Helpific püüdlustele kasutada erivajadustega inimeste integreerimiseks tõhusamaid viise ning tõdes, et Helpific ideed ja suund on kooskõlas ministeeriumi tulevikuvisiooniga kaasavast ühiskonnast. Ühe võimalusena toodi välja ka Helpific suutlikkus olla heaks partneriks puuetega inimeste ja ministeeriumi vahelise konstruktiivse koostööõhustiku loomisel.

Helpific üks eesmärke kohtumisel ministeeriumiga oli esitleda muuhulgas uusi ideid ja suundi, kuidas näha töövõimereformis positiivseid võimalusi. Helpific‬, kes osales ainsa osalejana Eestist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsel Brüsselis toimunud üleeuroopalisel seminaril “A New Generation 4 A New Europe”, on näide sellest, et innovaatilised lahendused võivad inimesi palju aidata ja kaasa tuua suured muutused ühiskonnas. Helpific ei asu lahendama reformi käigus esile kerkivaid võimalikke probleeme ja lahknevaid seisukohti, kuid on arvamusel, et pikaajalise mõjuga tulemusteni viib vaid koos tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, mille tulemuste hüvedest võidab kogu ühiskond. Oluline on inspireerida inimesi positiivselt mõtlema ja tegutsema, kommunikatsioon kogukonna ja Sotsiaalministeeriumi haldusala asutuste vahel võib olla parem ning siin on ka Helpificul oluline roll täita.

Sotsiaalministeeriumi esindajad pakkusid ka välja, et Helpific võiks teatud kohalikes omavalitsustes või valdades läbida pilootprojekti, kus saab testida uuenduslike lahenduste mõju kogukonnale.

Helpific on veebipõhine inimeselt inimesele rakendus, mis viib kokku erivajadusega inimesed ja vabatahtlikud. Helpific loodi eelmise aasta novembris 12-liikmelise meeskonna poolt Garage48 arendusnädalavahetusel.

Head Uudised GoodNews