Home Eesti elu Tallinn läheb avalikel üritustel üle korduskasutatavatele nõudele
Tallinn läheb avalikel üritustel üle korduskasutatavatele nõudele

Tallinn läheb avalikel üritustel üle korduskasutatavatele nõudele

Tallinna Linnavolikogus võeti vastu uus jäätmehoolduseeskiri. Eeskirja kohaselt on edaspidi kõigil Tallinna linnas toimuvatel avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates ning kasutada üksnes korduskasutatavaid söögiriistu.

Lisaks muudatustele avalike sündmuste korraldamisel laiendatakse biojäätmete eraldi kogumise nõuet kõigile kinnistutele.

„Peame oluliselt vähendama loodusressursside raiskamist ning taaskasutatavatele nõudele üleminek avalikel üritustel on oluline samm sellel teel,“ sõnas Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski. „Biojäätmete laiem sorteerimise nõue aitab vähendada ladestusse jõudvat jäätmete mahtu ning toota köögijäätmetest komposti ja perspektiivis ka väärtuslikku biogaasi,“ selgitas ta.

Ossinovski hinnangul tuleks järgmise etapina kehtestada jäätmevedajale kohustus koguda kortermajade juures nii klaas- kui segapakendit. „Linnavalitsus on lubanud seda lahendust peagi paaris linnaosas piloteerida. Loodan, et see katsetus õnnestub, misjärel saame seda laiendada üle linna.“

Linnavolikogu keskkonna- ja kliimakomisjoni juhi Maris Hellranna sõnul tekitas Tallinna uus jäätmehoolduseeskiri elava arutelu ka keskkonna- ja kliimakomisjonis, sest muutus puudutab kõiki, kes veel ei ole omal algatusel jäätmete liigiti kogumist alustanud. „Eks uute harjumuste tekkimine võtab aega, aga jäätmete sorteerimise vajaliku keskkonnamõju kõrval on see ka positiivne perede rahakottidele,“ julgustas Hellrand kõiki pealinlasi muudatustesse soosivalt suhtuma.

Loodava sätte eesmärk on parandada inimeste jäätmealast keskkonnateadlikkust, vähendada avalikel üritustel tekkivate jäätmete kogust ja prügistamist (sh mereprügi teket) ning edendada ringmajanduslike ärimudelite teket, luues nõudluse korduskasutussüsteemide järele. Lisaks kehtestatakse nõue, mille kohaselt kõik kinnistud on kohustatud alates 1. juunist 2023 biojäätmeid koguma eraldi mahutisse ning andma üle jäätmevedajale. Eramajad saavad biojäätmete eraldi kogumise asemel biojäätmeid ka kinnistul kompostida.

  • Avalikel sündmustel üksnes korduskasutatavate nõude kasutamine muutub kohustuslikuks ühel külastuspäeval vähem kui 30 000 külastajaga avalikul üritusel alates 1. juunist 2023, ühel külastuspäeval 30 000 ja enam külastajaga avalikul üritusel alates 1. jaanuarist 2024.