Home Eesti elu Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis katsetati edukalt uudset Surface’i digiklassiruumi 
Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis katsetati edukalt uudset Surface’i digiklassiruumi 

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis katsetati edukalt uudset Surface’i digiklassiruumi 

Eesti Haridusministeeriumi, Tallinna Strateegiakeskuse ja Microsofti kooliaasta pikkuse ühisprojektiga katsetati Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis õppeprotsessi kaasajastamist ajalooõpetuse kontekstis. Surface’i seadmetega varustatud klassiruum osutus õppeprotsessi positiivselt mõjutavaks: paljude tulemuste hulgas vähendas projekt tundide korraldamiseks kuluvat aega ja võimaldas õpilaste suuremat kaasatust. Eesti on esimene riik, kus pilootprojekti rakendatakse.

Foto: PR Estonia

Koostöös Tallinna Strateegiakeskusega pakkus Microsoft Tallinna Järveotsa Gümnaasiumile Surface’i digiklassiruumi pilootprojekti ja seda asus juhtima Microsofti haridustehnoloogiatega hästi kursis olev õpetaja. Tegemist on 4.–9. klassi ajalootunni stsenaariumiga, kus 27 õpilase Surface Go 3 ja 2 õpetaja Surface Pro 8 seadet laenutati kogu õppeaastaks (august 2022–juuni 2023). Tahvelarvuteid saab kasutada tavapäraselt kirjutamiseks, programmeerimiseks ja uurimistööks. A4-suurune Surface’i seade meenutab tavalist paberit, mida saab lugeda nagu raamatut ja millele saab märkmeid teha spetsiaalse pliiatsiga, sarnaselt märkmikule.

Pärast katsetamist augustis toimus novembris Microsofti ja õpetaja vahel ulatuslik kontrollintervjuu, kus viimane jagas mitmeid parandusettepanekuid ja kogemusi. Järveotsa Gümnaasiumi ajalooõpetaja Andra Pikkeli sõnul on digiõpe vähendanud õpetaja igapäevast töökoormust märkimisväärselt. „Õpilastele saab ülesanded samaaegselt saata. Töölehti ei ole vaja välja printida, jagada, kokku koguda ja koju hindamiseks kaasa võtta,“ selgitas Pikkel. „Õpilaste töid saab hinnata igal ja igal pool, kus on juurdepääs arvutile, ning õpilased saavad kohe tagasisidet. Samuti jõuavad õpilaste kommentaarid õpetajani silmapilkselt.“

Foto: PR Estonia

Positiivsetele vastukajale andis hoogu ka tagasisidesüsteem Reflect, mis võimaldab õpilastel anda tagasisidet omal viisil, kasutades selleks emotikone. „Õpilastel on mugavam anda tagasisidet eraviisiliselt kui teiste õpilaste ees. Nii saame noori paremini kaasata õppetöösse, käsitleda probleemseid valdkondi ja suurendada enesekindlust. Pikemas perspektiivis parandab see nii akadeemilisi tulemusi kui ka rahulolu õppimisega,“ lisas Pikkel. Õpilased omalt poolt kommenteerisid seadmete ergonoomilisust: võrreldes tavaliste sülearvutitega oli seadmeid lihtne kasutada klassiruumis, oma laudadel.

Olles näinud jaanuari keskel toimunud miniürituse ajal Surface’i digiklassiruumi toimimas, sõnas Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi infojuht Eve Tagavälja, et uuendusliku projektiga jätkatakse ka teistes koolides: „Me usume, et Eesti haridussüsteem peaks alati olema paar sammu ajast ees ja kasutama digitaalse kirjaoskuse elemente juba algkoolist alates.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuht Toomas Adson märkis, et Eesti on esimene riik, kus seda pilootprojekti rakendatakse. „Õpilase jaoks tähendab arengut toetav kool kohta, kus märgatakse tema võimekust ja antakse talle võimalus maksimaalselt areneda, ning uued uuenduslikud õppelahendused on kindlasti osa sellest. Ootame huviga edasist tagasisidet.“

Microsoftis haridusvaldkonna CEE lahenduse vanemspetsialist Oliver Zofic märkis: „Meil on hea meel näha positiivset tagasisidet, mida oleme saanud. Microsofti haridusprojektide eesmärk on tuua noortele kaasaegseid digilahendusi ja aidata kaasa parima hariduse omandamisele. Läti ja mitmed teised riigid liituvad projektiga järgmisena.“