1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Tallinna Kunstihoone pakub gümnasistidele uut haridusprogrammi
Tallinna Kunstihoone pakub gümnasistidele uut haridusprogrammi

Tallinna Kunstihoone pakub gümnasistidele uut haridusprogrammi

Tallinna Kunstihoone pakub gümnasistidele nüüd uudset haridusprogrammi “Modernism”, mis õpetab noori kunsti jälgima ning mõtestama alates fotode loomisest kuni abstraktse ekspressionismini. Programm lõpeb iseseisva näituse kokkupanemisega koolis. Teemad põhinevad gümnaasiumi riikliku õppekava kunstiloo kursusel. Programm on osalejatele tasuta.

„Kunstihoone haridusprogrammid teevad õpetaja töö lihtsamaks, pakkudes tasuta kvaliteetseid visuaalseid tunde nii algkoolile kui ka põhikoolile, millele nüüdsest lisandus ka programm gümnaasiumile,” ütles Tallinna Kunstihoone juhtaja Paul Aguraiuja. „Kunsti kaasamisel üldhariduse programmidesse on suured võimalused, mida Eestis ei ole senini ära kasutatud. Just kunst ja sellega kaasnev avatus ning loovmõtlemine võivad kaasa aidata positiivsetele muutustele ühiskonnas.”

Programm koosneb kahest virtuaalsest eeltunnist ja ühest näitusetunnist Tallinna Kunstihoones. Saadud teadmiste ja tekkinud inspiratsiooni lainel saavad gümnasistid koolis ise näituse luua, mille jaoks programmi loojad on andnud lihtsad juhtnöörid. Mängulised ja kaasavad tunnid muudavad kunstiloo põnevaks ja loovad alusstruktuuri selle edasiseks avastamiseks.

„Haridusprogramm sobib hästi ka keelekümblusklassidele, sest teemasid läbitakse riikliku programmi põhjal pakkudes interdistsiplinaarset lähenemist, mille abil kavatsetakse nüüd koolides üle minna eesti õppekeelele,” ütles haridusprogrammide kuraator Olesja Katšanovskaja–Münd. „Olulist rolli mängib ka piltide kasutamine õppes, sest visuaalide kaasamine aitab infot paremini haarata, kinnistada ja loomingulist mõtlemist arendada.”

Haridusprogramm „Modernism” katab kunstiloo kursuse “Nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad” mahust poole. Teine pool ehk “Postmodernism” lisandub Tallinna Kunstihoone programmi järgmisel aastal.

Tallinna Kunstihoone pakub haridusprogramme ka põhikooli esimesele astmele ja need on jagatud kolmeks mooduliks: „Punkt, joon ja pind”, „Osadest tervik”, „Valgus ja värv”. Seal uuritakse vormi eri tunnuste avaldumist, lamedast ruumilisse muutumist ning avastatakse ka põnevaid seoseid uute tähendustega valguse ja värvimuutuste kaudu.

Põhikooli teisele ja kolmandale astmele pakub Tallinna Kunstihoone haridusprogramme „Süvenemise kunst” või „Tõlgenduspidu”, kus õppitakse nähtut tõlgendama, otsima uusi seoseid või looma tähendusi. „Süvenemise kunst” viib noore teadlikule avastusretkele, et märgata, mis muutub, kui püüame saada kiiret ülevaadet või kui võtame aega kogu tähelepanuga kunsti sukeldumiseks.

„Pakume noortele turvalist keskkonda, mis aitab kasvatada julgust, sotsiaalset aktiivsust ja kaasatust. Noortele tuleb anda võimalus näidata oma emotsioone ja tekitada neis seisukohti, mida ei kritiseerita ega panda kahtluse anda,” ütles Olesja Katšanovskaja–Münd.

  • Tallinna Kunstihoone haridusprogrammid on kooligruppidele tasuta. Lähemalt saate nende kohta lugeda ja registreeruda aadressil kunstihoone.ee või olesja@kunstihoone.ee, publik@kunstihoone.ee.
  • SA Kunstihoone on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb aastail 2022–2024 kahel näitusepinnal: Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis ja Tallinna Linnagaleriis.
  • Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon asub aadressil Jaan Koorti 24 Lindakivi keskuse kõrval. Arhitektuuribüroo Salto projekti järgi kerkinud taaskasutatav hoone on pälvinud maailma suurte meediaväljaannete tunnustavat tähelepanu.
  • Lasnamäe paviljon on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Sissepääs tasuta.
Head Uudised GoodNews