Avaleht Haridus Tartu Ülikoolis selgusid vastuvõtuotsuse saanute nimekirjad
Tartu Ülikoolis selgusid vastuvõtuotsuse saanute nimekirjad

Tartu Ülikoolis selgusid vastuvõtuotsuse saanute nimekirjad

Täna said Tartu Ülikooli vastuvõtuotsuse teada 2850 inimest, kes kandideerisid kõrghariduse esimesse astmesse eestikeelse õppekava alusel õppima asumiseks.

Neil tuleb hiljemalt 17. juulil kinnitada, et nad asuvad õppima. Seejärel vabanenud õppekohad täidetakse jooksvalt 19. augustini ja vastuvõtuotsuse saanul tuleb õppima tulek kinnitada samuti kahe päeva jooksul.

Juba varem on lävendipõhiselt õppekoha taganud 1384 inimest. Sealhulgas võisid ülikooli sissesaamises kindlad olla need 634 inimest, kes olid täitnud mõne vastuvõtu eritingimuse, näiteks sooritanud kevadel akadeemilise testi vähemalt 65 punktile või saavutanud riiklikul või rahvusvahelisel olümpiaadil väga hea tulemuse. Tänavu on vastuvõtuotsuse saanute seas 642 medaliga pärjatud gümnaasiumilõpetajat.

Oma vastuvõtuotsust ja kohta pingereas saab kontrollida SAIS-i kasutajakontolt. Lisaks tasub üle vaadata SAIS-i kontole saadetud automaatteated avaldustega tehtud toimingute kohta. Kui kandidaat leiab vastuvõtuteate liiga hilja, siis on tõenäoline, et tema õppekoht on pakutud juba nimekirjas järgmisele, ja vastuvõtuotsust ennistada ei saa.

Magistri- ja doktoriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ning tänaseks on vastuvõtuotsuse teada saanuid 1102, kellest 813 on õppekoha ka kinnitanud.

Septembri alguses immatrikuleeritakse õppima tuleku kinnitanud Tartu Ülikooli üliõpilasteks ja nad on oodatud 2. septembril õppeaasta avaaktusele.