Avaleht Haridus Tervishoiu kõrgkooli lõpetasid 197 uut töötajat
Tervishoiu kõrgkooli lõpetasid 197 uut töötajat

Tervishoiu kõrgkooli lõpetasid 197 uut töötajat

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli suvised lõpetajad saavad 21. juunil kätte rakenduskõrgharidusõppe diplomid ja kutseõppe lõputunnistused.

Lõpuaktusel saavad rakenduskõrghariduse diplomi 125 lõpetajat: tervisedendajad, tegevusterapeudid, farmatseudid, õed, tasemeõed ja õe eriala koolituse õppekava üliõpilased. Lisaks antakse 72 kutseõppe lõputunnistust hooldustöötajatele, lapsehoidjatele ja tegevusjuhendajatele. Cum laude lõpetab kõrgkooli üheksa üliõpilast, tänukirjaga tunnustatakse 30 silmapaistvat ja aktiivset õppurit.

Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul peab kõrgkool aktiivselt läbirääkimisi haridusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja teiste osapooltega, et panna paika õdede ja ämmaemandate õppekohtade vajadus tulevikus. “Kui veel järgmisel aastal on nende erialade õppekohad reguleeritud konsensusleppega, siis täna peame läbirääkimisi otsustamaks, kuidas reguleerida õppekohtade arv pärast 2020. aastat,” sõnab ta.

Õppeosakonnajuhataja Jaana Sepa sõnul on läbi aastate näha õppurite üha suuremat seotust Eesti tööandjate ja tööturuga: „Ka sel aastal toimus lõputööde kaitsmine ühe meie suurima koostööpartneri juures. Trend liigubki suunas, kus õppeasutuse ja tööandjate seotus kasvab läbi erinevate koostööpunktide.” Ühtlasi selgub kõrgkooli õppeosakonna kogutud lõpetajate tööhõive statistikast, et 73 protsenti kõrgkooli lõpetajatest töötab lõpudokumentide kättesaamise ajal juba erialasel ametikohal.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil  on struktuuriüksus Kohtla-Järvel. Õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Kuressaares, Haapsalus jm).