Avaleht Haridus Sisekaitseakadeemia 272 lõpetajat asuvad teenima Eesti riiki
Sisekaitseakadeemia 272 lõpetajat asuvad teenima Eesti riiki

Sisekaitseakadeemia 272 lõpetajat asuvad teenima Eesti riiki

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link andis 20. juunil üle kõrg- ja magistrihariduse diplomid ning kutseõppe lõputunnistused 272 uuele sisejulgeolekuametnikule. Kiitusega lõpetas sel aastal 19 õppurit.

Sisekaitseakadeemia 24. lennu lõpetas täna 15 sisejulgeoleku magistranti ning 32 finantskolledži, 53 justiitskolledži, 92 politsei- ja piirivalvekolledži ning 80 päästekolledži õppurit. Lõpetajatest 112 läbis rakenduskõrghariduse ja 145 kutseõppe õppekava.

„Tänased 272 lõpetajat asuvad teenima Eesti riiki. Nende peamine siht on tagada meie elanike jaoks stabiilne elukeskkond, kus iga ühiskonnaliige tunneb, et tema põhiõigused ja vabadused on kaitstud ning tema ohutus ja kindlustunne tagatud,“ ütles Link. „Meie lõpetajad on saanud kvaliteetse hariduse Euroopa kaasaegseima õpikeskkonnaga värskelt akrediteeritud Sisekaitseakadeemias. Ühiskonna turvalisuse säilitamiseks ja suurendamiseks on vajalik igaühe panus. Selle aluseks on aga üksteisi märkav, hooliv, aus ja avatud suhtumine, leidlikkus ja koostöö. Lisaks õppetükkidele on need väärtused, mida loodame lõpetajatele eluks kaasa anda, sest turvalisust loome kõik koos!“

Aktusel tervitasid lõpetajaid lisaks siseminister Mart Helme, justiitsminister Raivo Aeg ja kõigi akadeemiat puudutavate ametite peadirektorid. Lisaks diplomitele anti üle tunnustused tublimatele lõpetajatele. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogult anti stipendium parima lõputöö autorile. Sel aastal valiti parimaks tööks kiitusega lõpetanud magistrandi Kerli Onno uurimustöö teemal „Baltimaade kujutamine lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt“.

Aastatel 2005-2010 Sisekaitseakadeemia rektori ametis olnud Priit Männik asutas ametist lahkudes omanimelise stipendiumi parima praktikas rakendatava magistritöö autorile. Männik andis stipendiumi üle Marek Matiisenile, kelle magistritöö teemaks oli „Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisusealased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas“.

Endine rektor tõdes, et ega Eestis ju polegi rohkem taolisi magistritasemel sisejulgeolekualaste uurimustööde tegijaid kui vaid Sisekaitseakadeemias. „Marek Matiiseni magistritöö jäi pinnale teema uudsuse, elulisuse ja olulisuse tõttu. Me kõik puutume kokku mehitamata lennuvahenditega nii jaanitulel kui ka rannas, piiril ja laulupeol. Samas on need teemad olulised ka erinevatele sisejulgeolekuasutustele. Ja tundub, et iga päeva ja nädalaga üha rohkem,“ sõnas Männik. Ta lisas, et tänu sellele tööle mõistab ta nüüd veelgi selgemalt, et mitme väljatoodud järeldusega on vaja tegelema hakata kohe, vältimaks probleemide kuhjumist.

Akadeemia lõpetamistraditsioonide hulka kuulub Ilppo Valta nimelise rändkarika üleandmine finantskolledži silmapaistvale vilistlasele. Sel aastal läks karikas maksu- ja tolliameti töötajale Triin Küngasele, kes lõpetas finantskolledži maksunduse ja tolli eriala aastal 2011.

Sooja ja särtsaka muusikalise tervitusega esines Uku Suviste, keda saatis politsei- ja piirivalveorkester dirigent Hando Põldmäe juhendamisel.

Kokku lõpetas 2018/2019 õppeaastal Sisekaitseakadeemia 363 õppurit, neist kõrghariduõppes 127 ja kutsehariduses 236. Veel nädal kestab Sisekaitseakadeemias uute õppurite vastuvõtt.