Avaleht Eesti elu Tori tõu ohustatud alampopulatsioonid on Eestis kaitstud
Tori tõu ohustatud alampopulatsioonid on Eestis kaitstud

Tori tõu ohustatud alampopulatsioonid on Eestis kaitstud

Põllumajandus- ja Toiduamet seisab hea selle eest, et aretusprogrammid vastaksid nõuetele. Tori tõu puhul peab olema eristatud kolm alampopulatsiooni.

Põllumajandus- ja Toiduameti põllumajandusloomade aretuse osakonna peaspetsialisti Piret Hommuki sõnul on osa tori hobustest kantud põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetellu, kus ohustatud tõuks on tori hobune, mille puhul loetakse ohustatuks universaalsuuna hobuste alampopulatsioon ja vana-tori suuna hobuste alampopulatsioon. „Siinkohal on oluline välja tuua, et lisaks kahele ohustatud alampopulatsioonile on ka kolmas tori alampopulatsioon, milleks on aretussuund. Kõigi kolme puhul peavad aretusühingud esitama eraldi aretusprogrammi,“ kirjeldas Hommuk.

Veebruari keskpaigas jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus, mis ütleb selgelt, et iga tori tõu aretussuuna kohta tuleb esitada eraldi aretusprogramm. „Antud otsus annab kindlasti kindlustunnet tori hobuse universaalse alampopulatsiooni hoidjatele ja säilitajatele, kes seisavad hea ohustatud tõu eest. Samuti täidab amet seadusega pandud kohustust ning vaatab aretusprogrammid üle ning vajadusel jätab heaks kiitmata,“ kinnitas Hommuk.

Tori hobuse aretamine on seotud Tori Hobusekasvandusega, mis asutati juba 1856. aastal. Tänapäeval on tõusiseselt eristatud kolm erineva aretuseesmärgiga aretussuunda ja moodustunud on kolm alampopulatsiooni — aretussuuna hobuste alampopulatsioon, universaalsuuna hobuste alampopulatsioon ja vana-tori suuna hobuste alampopulatsioon. Neist kaks viimast loetakse ohustatuks ning on arvatud ohustatud tõugude loetellu. Alates 2008. aastast on ohustatud tõugude puhul lubatud vaid puhasaretus.