Home Eesti elu Siseministeerium koos Sisekaitseakadeemiaga jätkab sisekaitseõppe stipendiumitega gümnasistidele toetamist
Siseministeerium koos Sisekaitseakadeemiaga jätkab sisekaitseõppe stipendiumitega gümnasistidele toetamist

Siseministeerium koos Sisekaitseakadeemiaga jätkab sisekaitseõppe stipendiumitega gümnasistidele toetamist

Siseminister Lauri Läänemets kuulutas välja 5000 euro suuruse fondiga stipendiumi, mille eesmärk on toetada ja innustada 11. ja 12. klassis õppivaid õpilasi, kes on valinud sisekaitseõppe valikaine.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on eelmisel aastal alustatud projekt end igati õigustanud, äratades noorte õppurite huvi sisekaitse valdkonna vastu, mis on oluline, et meelitada noori õppima neid erialasid. „Reaalsus on see, et täna on iga kolmas päästja üle 50 aasta vana ning iga kolmas politseinik võib igal ajal pensionile minna. Sisekaitse vajab aga teraseid ja entusiastlikke noori, sest valdkond ja selle väljakutsed arenevad kiiresti. Riik peab tagama, et sisekaitse valdkonnas oleks head väljaõppevõimalused ja korralik palgatase – muidu pole see karjäär ega ka õpingud ju atraktiivsed. Samas on tarvis tõsta valdkonna mainet noorte seas ning tekitada suuremat huvi erialade vastu. Antud stipendiumikonkurss on selleks suurepärane võimalus,“ ütles siseminister Läänemets.

2021/22 õppeaasta stipendiaat Markus Rolitš. Foto: Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka rõõmustab, et väga paljude koolide kõrvale, kus juba on valikainena riigikaitseõpe, lisandub aasta-aastalt ka koole, kes oma õpilastele sisekaitseõpet pakuvad. „Teada on, et turvalisus algab igast inimesest endast. Sisekaitseõppe läbinud noortel on hea pagas teadmiste ja praktiliste harjutuste näol ka oma kogukonnas kindlustunde loomiseks või vabatahtlikuna turvalisusesse panustades. Stipendium on selge sõnum siseturvalisuse valdkonna olulisusest ühiskonnas ja hea võimalus tõsta esile tublimaid gümnaasiumiõpilasi,“ nendib Vetka.

Sisekaitseõppe stipendium loodi eelmisel aastal Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös ning väärt algatusega jätkatakse ka sel aastal. Stipendiumiga toetatakse ja innustatakse Eesti gümnaasiumites sisekaitseõpet õppivaid noori. Taotlusi saavad esitada 11. ja 12. klassi õpilased, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. Stipendiumi kogusumma on 5000 eurot, mis jaguneb 10 stipendiaadi vahel võrdselt.

2021/22 õppeaasta stipendiaat Katariina Gusseva. Foto: Sisekaitseakadeemia

Stipendiumtaotlusi saab esitada kuni 1. maini meiliaadressile sisekaitseope@sisekaitse.ee. Stipendiumikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ja esitab siseministrile ettepaneku nimetada stipendiumi saajad, kes kinnitatakse hiljemalt 1. juuniks. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel. Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitseõppega on liitunud 18 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib igal õppeaastal üle 550 õpilase.

Kõik õppekava läbinud saavad tunnistuse ning on väga oodatud Sisekaitseakadeemias edasi õppima. Õppe edukalt läbinud õpilased on akadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Kandidaadile, kes on gümnaasiumis läbinud sisekaitseõppe täiskursuse (päästeõpe ning politsei- ja piirivalveõpe), annab vastuvõtukomisjon 3 lisapunkti. Sisekaitseõppe osakursuse läbimine (päästeõpe või politsei- ja piirivalveõpe) annab sisseastumisel 1,5 punkti. Selleaastane dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse sisseastumiseks on juba avatud.

  • Lisainfot sisekaitseõppe ja stipendiumikonkursi tingimuste kohta leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt SIIT.