1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis
Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Eesti on üks neid riike, kes koostöös Ukraina eksamikeskusega korraldas Ukraina ülikoolidesse sisseastumistesti, et toetada Ukraina noorte haridustee jätkumist. Testid toimusid 25.-29. juulil Tallinna Teeninduskoolis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Kokku registreerus bakalaureuseõppe testile 300 õpilast, vahendas Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi peaeksperdi Kai Treieri sõnul palus Ukraina, et Euroopa riigid korraldaksid kodumaalt lahkunud noortele Ukraina kõrgkoolide sisseastumistesti. „Seda võimalust pakub 23 riiki, kus on end bakalaureuseõppesse astumise testile registreerunud kokku ligi 25 tuhat huvilist. Kui Eestis pani end testile kirja 300, siis Lätis on osalemas 230 ja Leedus 450 noort. Enim on testile registreerunuid Poolas (7900) ja Saksamaal (6500). Lisaks Tallinnas ja Tartus juuli lõpus toimunud bakalaureuseõppesse astumise testidele, saavad huvilised Eestis testil osaleda ka veel täiendavatel aegadel augustis või septembris,“ sõnas Treier ning tänas kutseõppeasutusi, kellega koostöö testide läbiviimisel on olnud väga hea ja sujuv.

Enim oli Ukraina testitegijaid Tallinna Teeninduskoolis, kuhu olid osad õpilased tulnud ka Soomest. Tallinna Teeninduskooli direktori Meeli Kaldma sõnul tegid nad omalt poolt kõik, et sõja jalust põgenenud noored saaksid rahulikus õhkkonnas keskenduda. „120 minuti jooksul tuli lahendada komplekstest, mis mõõtis teadmisi matemaatikas, ajaloos ja ukraina keeles. Õpilased olid testile registreerunud Ukraina eksamikeskuse vahendusel ning sealt tulid ka korraldajatele täpsed tehnilised nõudmised nii arvutite, ruumide kui ka tugipersonali osas. Kuna enamus sisseastujaid oli 17. aastased, siis vajasid nad ka pisut juhendamist ning õpilastele olid toeks koolis töötavad Ukrainast pärit spetsialistid,“ rääkis Kaldma.

Tartu Rakendusliku Kolledži esindaja Helerin Võso tõdeb, et testi läbiviimine sujus kenasti ja ka neil oli abiks ukrainakeelne tugipersonal ning Ukraina noored olid väga tänulikud, et Eesti riik nii Tallinnas kui Tartus sisseastumistesti sooritamise võimaluse pakkus. „Osalejad said testijärgselt teada oma punktisumma, aga see info, kas nad ülikoolidesse soovitud erialadele pääsevad, tuleb õpilasele hiljem. Jagasime noortele kohapeal ka infomaterjale õppimisvõimaluste kohta Eesti kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes, kus on heaks võimaluseks aasta kohaneda ja õppida eesti keelt näiteks kutsevaliku õppekava raames,“ selgitas Võso.

  • Eestis koordineerib Ukraina ülikoolide sisseastumistestide läbiviimist Haridus- ja Teadusministeerium koostöös teste korraldavate kutseõppeasutustega. Õpilastele info jagamisega ja testile registreerimisega tegeles Ukraina eksamikeskus. Teste läbiviivatel riikidel tuleb tagada eksami tehniline korraldus, arvutiklassid ja vastav personal, kelle väljaõppe korraldas samuti Ukraina eksamikeskus.
Head Uudised GoodNews