Home Eesti elu UURING I Eestlased on tublid taara tagastajad
UURING I Eestlased on tublid taara tagastajad

UURING I Eestlased on tublid taara tagastajad

Eesti inimestest koguni 95% tagastab kasutatud pandipakendid taaraautomaati hoolimata sellest, et ligi kolmandik ei pea praegust süsteemi motiveerivaks, selgus Norstati poolt Lidl Eesti tellimusel läbi viidud küsitlusest.

Küsitlus näitas ka seda, et eestlased väärtustavavad taara tagastamisel masinate kasutamise mugavust ja töövõimekust.

“Eesti inimesed on taara tagastamisel ratsionaalsed ja kohusetundlikud. Kõigist vastanutest 60% leidis, et kuna taaral on rahaline väärtus, siis oleks tühjade pudelite-purkide ära viskamine sisuliselt raha ära viskamine,” tõi Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel esile peamise põhjuse taara tagastamiseks.

Seppel lisas, et enam kui viiendiku jaoks on esmatähtis just keskkonnasõbralik käitumine ning iga kuues on taara tagastamise harjumuse saanud kaasa juba lapsepõlvest. Nendest, kes taarat ei tagasta, tõid 40% põhjuseks, et saadav rahasumma on liiga väike.

“Ka kõigist vastanutest ei pidanud ligi kolmandik kehtivat tagatisraha süsteemi rahaliselt motiveerivaks. See omakorda muudab veelgi olulisemaks kogu ülejäänud protsessi laitmatu toimimise,” rõhutab Seppel, kelle sõnul peavad inimesed taara tagastamisel eriti oluliseks kättesaadavust, kasutusmugavust ja töökindlust.

“Inimeste motivatsiooni tuleb hoida kõrgel. Lidlis saab pandipakendeid tagastada kaupluseruumis ja omalt poolt teeme igapäevaselt ka protsessi mugavuse ja puhtuse nimel märkimisväärseid kulutusi,” rääkis Seppel ning lisas, et Lidli taaraautomaate kasutanud inimestest pidas 91% kogemust meeldivaks ja kavatses teenust uuesti kasutada.

Küsitluse viis läbi Norstat. Küsitluses osales 1000 inimest ja valim oli esinduslik vanuse, soo, rahvuse ja regiooni lõikes.