Home Poliitika UUS ERAKOND I Sündis Erakond Parempoolsed
UUS ERAKOND I Sündis Erakond Parempoolsed

UUS ERAKOND I Sündis Erakond Parempoolsed

Täna asutatud Parempoolsete erakond valis üldkogul enda esimeheks Lavly Perlingu. Parempoolsed valisid ka juhatuse, kinnitasid üldkogul oma maailmavaate alused ning ütlesid välja seisukohad Eesti poliitika sõlmküsimustes.

Erakonna esimehe Lavly Perlingu sõnul on uue erakonna fookuses majanduskasv ning Eesti inimeste varalise jõukuse kasv. Seda soovitakse Perlingu sõnul saavutada läbi parempoolse majanduspoliitika, pakkudes alternatiivi toetuste ja raha lauskülvamisele.

„Ümberjagamise asemel tuleb teha ära reformid haridus- ja tervishoiusüsteemis ning tuua mõlemasse valdkonda rohkem konkurentsi ja erarahastust. Samuti ajakohastada maksusüsteemi ja langetada üldist maksukoormust ning kärpida riigisektorit, rakendades senisest rohkem e-riigi süsteeme,“ rääkis Perling.

Samuti tõi Perling välja, et parempoolsed seisavad vastutustundliku  eelarvepoliitika eest, kus eelarvepuudujääke ei lapita laenurahaga. „Riigisektori püsikulude kiire kasv ja kergekäeline suhtumine avaliku sektori võlakoormuse tõstmisesse ei ole jätkusuutlik,“ toonitas Perling.

Parempoolsed toetavad Euroopa riikide omavahelist suuremat majanduslikku ja poliitilist koostööd. „Euroopa Liidu tugevused on ühisturg, neli põhivabadust ning ühtne demokraatia ja õiguskorra standard. Samas peab liikmesriikidel olema võimalus säilitada oma eripära, administratiivne sekkumine igal elualal ainult lõhub Euroopa koostööd,“ ütles Perling.

  • Parempoolsete juhatusse osutusid valituks: Siim Kiisler, Kristjan Vanaselja, Tõnis Kons, Kati Kuusk, Indrek Luberg, Margit Leerimaa, Andres Kaarmann, Kadri Tillemann, Merle Raun, Henrik Aavik, Andero Laur, Karel Kuningas, Jaagup Ainsalu ja Ann Räämet.
  • Revisjonkomisjoni valiti : Anne Hansberg, Aive Kalev, Merle Kruus, Mari-Liis Tamm ja Paavo Ulmanis.

Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest. Kõik jõupingutused lubatakse suunata sellele, et Eesti oleks eestlaste jaoks parim paik maailmas:

  • kus olla osa vabast ja turvalisest ühiskonnast, kus riik sekkub inimese ellu võimalikult vähe;
  • kus igaüks saab leida sobivat tööd või tegelda ettevõtlusega, mis võimaldab väärikat sissetulekut;
  • kus eestlaslik omapära on hoitud ja eesti keele ja kultuuri areng on tagatud.