1. Avaleht
  2. Haridus
  3. VABADUSE KOOL I Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort
VABADUSE KOOL I Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

VABADUSE KOOL I Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on tagasiside kogukonnalt olnud positiivne ning senised tegevused Ukraina sõjapõgenike haridustee jätkamise toetamiseks on hästi käivitunud. „Pealinnal on olnud väga suur koormus õpilastele koolikohtade leidmisel. Seetõttu jagame vastutust Tallinnaga Ukraina laste õpetamisel ja loome eraldi õppekoha 7.-12. klassi õpilastele. Septembrist saavad Tallinnas koolikohta otsivad Ukraina noored alustada oma õpinguid Vabaduse Koolis, kus õppetöö hakkab toimuma eesti ja ukraina keeles,“ sõnab Kersna. „Tähtis on, et kõik Ukraina lapsed saavad sügiseks võimaluse liituda eestikeelse või keelekümblusmetoodikat kasutava kooliga. Kohanemise hõlbustamiseks on Ukraina noortel võimalus osaleda suvistes keelelaagrites koos Eesti noortega, et õppida koos eakaaslastega ühistegevuste käigus eesti keelt ja leida uusi sõpru – nii on sügisel koolis kindlam alustada,“ usub minister.

Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa ütles, et nii tulevaste õpilaste kui ka õpetajate huvi uue kooli vastu on olnud suur. “Meile pakub rõõmu, et Ukrainast saabunud noored avaldavad aktiivselt soovi jätkata oma haridusteed Vabaduse Koolis. Ka õpetajaks pürgijate arv on suur, kusjuures nii mõnigi kandideerija ei tööta täna õpetajana – see näitab, et me oleme suutnud meelitada tagasi haridusvaldkonda neid, kes vahepeal on tegutsenud mujal,” sõnas Olga Selištševa.

1. juuli seisuga on kuu ajaga sisseastumisavalduse esitanud 397 Ukraina noort. Neist 247 põhikooli ja 150 gümnaasiumiastmesse. Kool mahutab kokku 800 õpilast. Sellel nädalal alustati vestlustega gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

Avalduste esitamine Vabaduse Kooli jätkub nõustamistoas Tõnismägi 14. Nõustamistuba on avatud ja dokumente saab esitada juulikuus järgmiselt:

  • 5.-6.07 kl 10-18
  • 12.-13.07 kl 10-18
  • 19.-20.07 kl 10-18
  • 26.-27.07 kl 10-18

Samuti jagatakse nõustamistoas teavet teiste õppevõimaluste kohta alushariduses, üldhariduse ja kutseõppe tasemel ning pakutakse noortele tuge tööalaste valikute tegemisel. Nõustamistoas on kohapeal ka Ukraina psühholoogid, kes pakuvad tuge sõjapõgenikest laste haridustee korraldamisel peredele ja noortele.

  • Kooli vastuvõtuga seotud küsimustes palutakse pöörduda e-posti aadressil kool@vabaduse.edu.ee. Esmaspäeval, neljapäeval ja reedel kell 13-17 on võimalik helistada nõustamistoa telefoninumbrile 735 0575.
  • Ukraina sõjapõgenikele suunatud Vabaduse Kool alustab tegevust käesoleva aasta septembrist Tallinnas. Koolis toimub õppetöö eesti riikliku õppekava järgi keelekümblusmeetodil vähemalt 60% ulatuses eesti keeles.
Head Uudised GoodNews