Avaleht Eesti elu Välisminister Liimets osaleb ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelisel avanädalal
Välisminister Liimets osaleb ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelisel avanädalal

Välisminister Liimets osaleb ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelisel avanädalal

Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb 20.–24. septembrini ÜRO Peaassamblee 76. istungjärgu avanädalal, mis toob kokku maailma riigi- ja valitsusjuhid, ministrid ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon loodi 76 aastat tagasi, et kindlustada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, kaitsta inimõigusi ning soodustada majanduslikku ja sotsiaalset arengut maailmas. „Ka praegu on ÜRO roll rahutus maailmas üleilmsete väljakutsetega võitlemisel ülioluline. Seetõttu on mul hea meel osaleda mitmetel aruteludel, et otsida nendele murekohtadele ühiseid lahendusi ning käsitleda maailmapoliitika sõlmküsimusi kahepoolsetel kohtumistel ka Eestist kaugemate riikide kolleegidega,“ sõnas välisminister Liimets.

„Eesti jaoks on alati esmatähtis seista meie regiooni julgeoleku eest, aga mõistame hästi ka muu maailma kriiside mõju oma piirkonnale. Seepärast rõhutame väikeriigi võimalusi olla rahvusvahelisel areenil hinnatud kaasarääkija ja eestvedaja – oleme seda ilmekalt tõestanud ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena. Näiteks eelmisel nädalal viisime koos Norraga edukalt lõpuni läbirääkimised ÜRO Afganistani abimissiooni mandaadi pikendamise üle – resolutsioon võeti vastu 15 poolthäälega. Lisaks ei saa mainimata jätta, et Eesti tõi küberjulgeoleku esmakordselt julgeolekunõukogu ametlikku päevakorda.“

Pandeemia tõttu toimuvad mitmed kohtumised virtuaalselt.

Loe lähemalt ÜRO Peaassamblee 76. istungijärgu kohta SIIT!