Home Eesti elu Volikogu kinnitas Tartu linna 2020. aasta majandusaasta aruande
Volikogu kinnitas Tartu linna 2020. aasta majandusaasta aruande

Volikogu kinnitas Tartu linna 2020. aasta majandusaasta aruande

Tartu majandusaasta aruannet auditeerinud KPMG Baltics kinnitas, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit.

Linna kinnitatud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna 15 ametiasutuse ja 70 hallatava asutuse ning linna valitseva mõju all oleva nelja äriühingu ja kaheksa sihtasutuse 2020. aasta majandustegevuse tulemuste kohta. Linna konsolideerimisgrupi bilansimaht suurenes aastaga ligi 19 miljonit eurot ja oli 2020. aasta lõpu seisuga 388,4 miljonit eurot. Linn koos oma tütarettevõtete ja sihtasutustega oli 2020. aastal tööandjaks 4147 töötajale.

Möödunud aasta oli erakordne ohtliku koroonapandeemia tõttu. Linnapea Urmas Klaas ja volikogu esimees Lemmit Kaplinski väljendasid heameelt, et kuigi ulatuslike piirangute tõttu võis eeldada majandusliku olukorra tuntavat halvenemist, siis lõppes aasta Tartu jaoks ometi oodatust paremini ja tasakaaluka eelarvepoliitika jätkumise tõttu on linn finantsiliselt kindlas seisus.

“2020. aasta tulude laekumine oli kavandatust suurem ja riigilt eriolukorra negatiivsete mõjude leevendamise meetmest saadud investeeringutoetus elavdas investeerimistegevust. Kõik 2020. aastaks plaanitud suuremad objektid valmisid ja mitmele aastale kavandatud investeeringud püsisid graafikus,” ütles linnapea.

Lemmit Kaplinski lisas, et Tartule tagas edu ka linnavõimu valmisolek muutunud oludele kiiresti reageerida. “Volikogu ja linnavalitsus võtsid kiiresti kasutusele elektroonilised töövormid, töö jätkus planeeritud rütmis ja ükski vajalik otsus ei jäänud tegemata. 21. sajandile kohased e-lahendused jäävad edaspidigi tõhusaks abiks nii linna juhtimisel kui ka linlaste kaasamisel,” rõhutas volikogu esimees.

Olulisi investeeringuid tehti eelmisel aastal haridusvaldkonnas. Kooliaasta alguses avati Annelinna gümnaasiumi põhjalikult renoveeritud hoone ja välialad. Lasteaedadest sai suurima investeeringu Pääsupesa lasteaed, kus uuendati kõik hoone tehnosüsteemid, tehti uus sise- ja välisviimistlus ning korda sai ka lasteaia ümbrus.

Viimaste aastate suurim investeering linna taristusse on Riia-Vaksali ristmiku rekonstrueerimine, mis algas möödunud aasta aprillis ja valmib lõplikult hiljemalt 2022. aasta alguseks. Põhjalikult remonditi Ülikooli ja Vanemuise tänav, alustati Vaksali ja Tähtvere linnaosa ühendava kergliiklustee ehitamist, Mõisavahe üheksakorruseliste majade juurde parkimiskohtade rajamist ja jätkati Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimist.

2020. aastal olid tähelepanu all mitmed linna olulised arengudokumendid. Sügisel jõudis avalikkuse ette ambitsioonikate eesmärkidega linna energia- ja kliimakava “Tartu energia 2030”, valmis uus jäätmekava, aktiivset tagasisidet sai uue üldplaneeringu eskiislahendus.

Kultuurivaldkonnas arendati edasi kesklinna parki südalinna kultuurikeskuse rajamise ideed, mis esitati riigikogu kultuurikomisjonile riiklikult tähtsa kultuuriobjekti staatuse saamiseks. Tartu kesklinna pargid võtsid tähelepanu alla ka Euroopa kultuuripealinna 2024 projekti „Kureeritud elurikkus“ eestvedajad eesmärgiga muuta pargid mõnusamaks ajaveetmise kohaks ning tuua sinna rohkem tegevusi ja mitmekesisemat loodust.

Sotsiaalvaldkonnas alustasid tööd heaolumeistrid, kes aitavad eakaid nende igapäevaelu toimingutes ja muudavad nende kodust keskkonda turvalisemaks. Linna toetus Vanemuise teatrile nägemispuudega inimestele kirjeldustõlke ja vaegkuuljatele subtiitrite lisamiseks pälvis Eesti Pimedate Liidu aasta teo tiitli. Aasta lõpus said nurgakivi kaks Tüve tänavale ehitatavat munitsipaalmaja, kus saavad elamispinda taotleda need tartlased, kes vajavad abi endale ja oma perekonnale eluruumi tagamisel.

Traditsiooniliselt avati eelmisel aastal ka uus mänguväljak, seekord Annelinna Kaunase 58a haljasalal. Koroonapandeemiast hoolimata õnnestus Tartul võõrustada autoralli maailmameistrivõistluste Eesti etappi Rally Estonia, mis valiti ka Tartu aasta teoks. Talvel rõõmustas linlasi Raekoja platsile rajatud uisuväljak.