1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Ettevõtliku koolikultuuri programmiga liituvad esimeses etapis seitse Tallinna õppeasutust
Ettevõtliku koolikultuuri programmiga liituvad esimeses etapis seitse Tallinna õppeasutust

Ettevõtliku koolikultuuri programmiga liituvad esimeses etapis seitse Tallinna õppeasutust

Tallinna haridusamet, maakondlike arenduskeskuste võrgustik ja Tallinna koolid sõlmisid kolmepoolse lepingu “Ettevõtliku kooliga” liitumiseks.

Programmiga liituvad esimeses etapis Ehte Humanitaargümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Kalamaja Põhikool, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Järveotsa gümnaasium ja Tallinna Kunstigümnaasium.

Liitumine aitab edendada ettevõtlikku koolikultuuri tervikliku ja süsteemse haridusprogrammi kaudu, mis pakub erinevaid tööriistu ja koolitusi ettevõtliku õppe juurutamiseks. Programmis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusõppe laiendamine üks osa Tallinna arengustrateegiast „Tallinn 2035“, mille kohaselt arendavad Tallinna haridusasutused järjepidevalt uusi ja tulevikku suunatud oskusi. „See liikumine toetab innovaatilise õpiruumi kujunemist, mille tulemusel muutub nii õpilaste kui ka õpetajate maailmakäsitlus avatumaks,“ sõnab Vadim Belobrovtsev.

Programmi arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul on Tallinna koolide ja lasteaedade huvi programmiga liitumise vastu suur, kuna ettevõtlik õpe muutub tulevikus hakkamasaajate noorte ettevalmistamisel aina olulisemaks. „Tänu algavale koostööle on võimalik jõuda kõikide huvilisteni, kes veel ei ole meie programmiga liitunud,“ lisab Uustalu.

Pirita Majandusgümnaasiumi direktori Toomas Pikhofi sõnul on ettevõtlikkushariduse idee nende kooli jaoks väga oluline, sest ühtib kooli põhiväärtustega, milleks on ettevõtlikkus, loovus ja usaldusväärsus ehk ELU. „Kuna “Ettevõtlik kool” pääses Eesti viie parima ettevõtluse edendaja sekka, siis on kogu kooliperele oluline selles projektis osaleda,“ ütleb Pikhof.

Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults selgitab, et otsus programmiga liituda tuli kiiresti. „Oleme huvitatud programmi kvaliteedimärgi standardi rakendamisest kooli sisehindamises ja ka koolitustest, mis toetavad meie tegevusi ja aitavad juurutada ettevõtliku õppe meetodeid õppetöös ja sellevälisel ajal,“ selgitab Sults.

“Ettevõtliku kooli” metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ja õpilaste vahel. Võrgustikku kuuluvad 153 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kokku enam kui 27 000 õpilast.

Head Uudised GoodNews