Avaleht Haridus KESKKONNASÕNUM LASTEAEDADESSE I Pandipakendi projektis kuulutati välja uute lavastuste konkurss
KESKKONNASÕNUM LASTEAEDADESSE I Pandipakendi projektis kuulutati välja uute lavastuste konkurss

KESKKONNASÕNUM LASTEAEDADESSE I Pandipakendi projektis kuulutati välja uute lavastuste konkurss

Heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti Pandipakendi ja kultuuriministeeriumi ühine projekt „Teater lasteaeda“ jätkab üle Eesti kõikides lasteaedades lõbusate ja harivate lasteetendustega, mille jaoks kuulutati välja uus lavastustekonkurss.

“Projektiga seotud osapooled on avaldanud soovi projektiga jätkata ka järgmistel hooaegadel juba uute lugudega. Koostööpartnerite abiga on viie aasta jooksul jõudnud teater ja keskkonnasõnum kõikidesse Eesti lasteaedadesse. Kuulutasime üheskoos välja uue konkursi ja valime välja uued etendused, et sügisel uueks hooajaks ja uueks ringiks valmis olla,” ütles kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli.

Uued lavastused valitakse konkursi korras. Eesmärk on endine: pakkuda lastele lõbusate etenduste kaudu häid emotsioone, pannes nad samal ajal arutlema oluliste keskkonnateemade üle. Katre Väli sõnul tuleb uute etenduste valimisel arvestada viiruseolukorraga ja tõenäoliselt oodatakse konkursile erinevates vormides toimivaid lavastusprojekte.

“Laste keskkonnahoidlikuks kasvamisel on oluline, et sellele pöörataks tähelepanu juba enne nende koolipinki jõudmist. Ringlussevõtuteemasid avav etendus aitab seda teha lapse eale sobivalt mängulises võtmes. Loodetavasti innustab kogetud teatrielamus meie väikeseid teatrisõpru selliselt, et huvi puhta looduse säilimise ja keskkonnateemade vastu jääb neid saatma ka erinevates kooliastmetes,” selgitas Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba.

Etendused lasteaedades saavad teoks tänu Eesti inimestele, kes pandipakendeid tagastades taaraautomaatidel kultuurinuppu vajutavad ja seeläbi raha lastele mõeldud heategevuseks annetavad.

“Heategevusfondi Aitan Lapsi jaoks on tegu ühe mahukaima projektiga, mille raames jõuavad annetused ja head emotsioonid väga suure arvu lasteni, kujundades juba varases eas kultuuriarmastust ja keskkonnateadlikkust. Fond tänab nii annetajaid kui ka koostööpartnereid selle võimaluse eest,” märkis Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.

Projekti raames on etendusi mängitud kokku 500 korda ja neid on näinud rohkem kui 32 100 last. Viimasel viiel aastal mängiti järgmisi südamlikke ja õpetlikke lavastusi: Teatripisiku “Pudeli-Pille seiklused”, Miksteatri “Erakordne veepudel” ja “Kulplased” ning Piip ja Tuut Teatri “Pobiseja”.