1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Kultuurikomisjon sai ülevaate eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistustest
Kultuurikomisjon sai ülevaate eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistustest

Kultuurikomisjon sai ülevaate eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistustest

Riigikogu kultuurikomisjon tutvus tänasel istungil eestikeelsele haridusele ülemineku seaduseelnõu, uuendatud tegevuskava ja täiendavate riigieelarveliste vahendite jaotusega.

Komisjoni aseesimehe Liina Kersna sõnul on Haridus- ja Teadusministeerium teinud lühikese ajaga intensiivselt tööd nii seaduseelnõu ettevalmistamisel kui ka eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava uuendamisel lähtudes valitsuskoalitsiooni ambitsioonikatest eesmärkidest. „Eestikeelsele õppele üleminekule tuleb läheneda terviklikult. Eelnõus pakutud lahendus alustada üleminekut alusharidusest ja põhikoolist on väga vajalik, kuna sel moel saab valmistada lapsi ette järgmises haridusastmes eesti keeles õppima,“ märkis Kersna. „Eelnõu eesmärk on eestikeelsele õppele täielikult üle minna 2030. aastaks. See eeldab muu hulgas suuremat õpetajakoolitust, haridusasutuste süsteemset nõustamist, metoodiliste materjalide väljatöötamist, õpetajate palga- ja töötingimuste parandamist, aga ka eestikeelset huviharidust,“ nentis Kersna.

Komisjoni liige Marko Šorin ütles, et eelnõu ja tegevuskavaga on tehtud kompleksne töö. „Peame silmas pidama, et praegu on eesti ja vene keele õppekeelega koolide näol kaks paralleelset süsteemi,“ lausus Šorin ning avaldas lootust, et eelnõu aitab kaks süsteemi edukalt ühendada ja jõuda ühtse eestikeelse hariduseni.

Istungil toodi välja, et ministeerium taotleb järgmise aasta riigieelarvest eestikeelsele õppele üleminekuks 41 miljonit ning tuleviku vaates kulub sellele umbes 300 miljonit eurot. Suur osa lisarahast läheb õpetajakoolituse suurendamiseks, Ida-Virumaa alushariduse ja üldhariduskoolide õpetajate palgalisaks, lähtetoetusteks, üliõpilaste sihtstipendiumiteks ning seniste tegevustega jätkamiseks ja nende laiendamiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud eelnõu järgi algab üleminek eesti õppekeelele lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal ning viiakse lõpule 2030. aastaks. Kutseõppeasutustes puudutab muudatus kutsekeskhariduse õppekava järgi õppivaid õpilasi.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu on esitatud ministeeriumitele ja asjakohastele organisatsioonidele arvamuse avaldamiseks. Kooskõlastamise ja arvamuste esitamise tähtaeg on täna. Riigikokku ja kultuurikomisjoni ette jõuab eelnõu ootuste järgi oktoobri esimesel nädalal.

Istungil tutvustasid eelnõu ja vastasid komisjoniliikmete küsimustele Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts, üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna juht Ingar Dubolazov ja õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Indrek Kilk.

Head Uudised GoodNews