1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. MTÜ Logopesa sai 25 000 euro suuruse starditoetuse
MTÜ Logopesa sai 25 000 euro suuruse starditoetuse

MTÜ Logopesa sai 25 000 euro suuruse starditoetuse

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori tänavuse 25 000 euro suuruse starditoetuse saaja on MTÜ Logopesa. MTÜ Logopesa eestvedaja Hanna-Liis Hendrikson ütleb, et tema ettevõtmine sündis soovist aidata lapsi, kellel on probleeme kõne arenguga ning nõustada lapsevanemaid, kes soovivad teadlikumalt oma last sel teel toetada.

Logopesa tegevuse eesmärk suurendada logopeedilise teenuse kättesaadavust ja tulemuslikkust, et aidata rohkem lapsi. Logopeedide puuduse leevendamiseks ja teenuse kättesaadavuse parandamiseks luuakse lihtsasti kasutatav veebirakendus, mis aitab muuta logopeedide tööd efektiivsemaks ja süsteemsemaks. Loodav nutirakendus sisaldab harjutusi ja abimaterjale logopeedide tarvis.

„Ma usun, et iga laps on võimeline arenema, kui tema ümber on hooliv keskkond ja lähedased ning tegutsetakse teadlikult eesmärkide suunas,“ ütleb Hanna-Liis.

Usun, et iga laps on võimeline arenema, kui tema ümber on hooliv keskkond ja lähedased ning tegutsetakse teadlikult eesmärkide suunas.

  • Nupukate lahenduste ehk NULA inkubaator on ühiskondlikke algatusi aidanud ellu viia juba kaheksa aastat. Iga aasta kevadel korraldatakse konkurss, kus inimesed saavad esitada ideid, mille abil elu Eestis või laiemalt – maailmas – paremaks muuta. Ideed konkureerivad omavahel ja lõpuks valitakse inkubaatorisse välja kuni kümme parimat, kes läbivad kogenud mentorite ja nõustajate toel põhjaliku tõukeprogrammi, mis aitab ideedel leida oma turnišš, jõuda selgusele turundus – ja finantstegevuses, leida võimalusi algatuse käivitamiseks ja omatulu teenimiseks ning teha tasuvusanalüüs.

Tänavu läbis inkubaatori üheksa algatust: Sihtmik (Claar Education), Inimesekeskse vaimse tervise kogukonnateenus, Kriin, Logopesa, Lapsed lähisuhtevägivallas, Rattarong.ee (Asendusvelo), Rõivaring, Räägime surmast ja Sinuelu 5.0. Kõikidest nendest algatustest saad lugeda siit.

Programmi lõpus on võimalik kõigil algatustel taotleda starditoetust, mille saamise otsustab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu. Starditoetuse võib otsustada välja maksta kuni kolmele taotlejale. Sel aastal otsustas nõukogu maksta 25 tuhande eurone toetus ühele ideele, milleks oligi MTÜ-le Logopesa.

Head Uudised GoodNews