1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Sisekaitseakadeemia kadetid andsid vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale
Sisekaitseakadeemia kadetid andsid vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale

Sisekaitseakadeemia kadetid andsid vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale

Täna andis Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskuse lipuväljakul traditsioonilise ametivande 130 uut politsei- ja piirivalvekadetti.

Olulisel päeval külastas Paikuse õppekekust ka Vabariigi president Alar Karis, kes kohtus enne ametlikku vandeandmist kadettidega vabamas õhkkonnas. Vestluses kadettidega arutleti selle üle, et milliseid väärtusi kannab politseinik ning kadetid jagasid presidendiga, mis põhjusel nad otsustasid politseinikuks õppima asuda. President meenutas kadettidele, et nende üks olulistest oskustest politseinikuna on suhtlemisoskus.

Foto: PPA, Reelika Riimand

Ametivande pidulikus tervituskõnes ütles president, et „Politseinikud ja piirivalvurid annavad meie inimestele turvatunde. Olen mitmel puhul meenutanud põhiseaduse sissejuhatust, mille kohaselt on Eesti riik loodud kaitseks sisemisele ja välisele rahule. Osa sellest sisemisest rahust jääbki teie ja teie kolleegide hoida. Seniseid politsei- ja piirivalveametnikud on seda hästi teinud ja rahva usalduse allahindluseta välja teeninud.“

„Soovin teile sihikindlust. Soovin, et te laoksite siin endale niisuguse teadmiste alusmüüri, millele saate kindlalt toetuda, kui töötate politseis või piirivalves. Soovin, et saate siit sõbrad kogu eluks!“ märkis Alar Karis oma sõnavõtus.

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link õnnitles kadette ja küsis, kes on hea politseinik? Link ise ütles, et vastused peituvad igas kadetis, aga kindlasti on ühel politseinikul hea empaatiavõime. „Praegu on teie töö õppimine, tehke seda hästi! Vaid nii saab meil olla maailma parim politsei.“ lisas Marek Link.

Foto: PPA, Reelika Riimand

Kadetid andsid ametivande pidulikult riigilipu juures, vandudes olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada neile antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi. Eesti sisejulgeoleku eest vastutavate ametnike read saavad lähiajal nende kadettide näol täienduse nii kriminaalpolitseis, korrakaitses kui ka piirivalves. Ametivande võttis vastu Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Lisaks Vabariigi Presidendile, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile ja Sisekaitseakadeemia rektorile tervitasid kadette Sisekaitseakadeemia kaplan Mikk Leedjärv ja Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen.

  • Kadetid annavad ametivande enne esimest õppepraktikat ja allkirjastatud ametivannet säilitatakse ametniku teenistuskäiku kajastavas toimikus kogu teenistuse jooksul. Ametivande andmisega tõotasid kadetid olla ustavad Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest, hoida riigi- ja ametisaladust, rakendada endale antud võimu õiglaselt ning erapooletult, täites ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi.
  • Sisekaitseakadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette päästjaid ja päästekorraldajaid, politseinikke ja piirivalvureid, vanglatöötajaid, maksu- ja tolliametnikke ning sisejulgeolekuvaldkonna tippspetsialiste.
Head Uudised GoodNews