Avaleht Eesti elu Tartu küsib kliimakava arutelul “Kas Tartu on rohepöörane?”
Tartu küsib kliimakava arutelul “Kas Tartu on rohepöörane?”

Tartu küsib kliimakava arutelul “Kas Tartu on rohepöörane?”

Kuni 23. oktoobrini toimunud Tartu linna energia- ja kliimakava “Tartu energia 2030” avalikul väljapanekul esitati ligi 150 ettepanekut 42 isikult või organisatsioonilt. Diskussioon energiakava üle jätkub 11. novembril kell 17 Delta keskuses, kui toimub arutelu “Kas Tartu on rohepöörane?”.

Avalikul arutelul antakse veelkord ülevaade Tartu kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustatakse avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid. Seejärel toimub diskussioon, kus otsitakse vastuseid küsimustele, kas Tartu vajab üldse rohepööret, kas tartlased tahavad ja suudavad kliimakava ellu viia, mis on nende tegevuste hind, kas Tartul on piisavalt ambitsioonikad plaanid jm. Arutelust võtavad osa Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots, maastikuarhitekt Karin Bachmann, Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott, Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Arutelu juhib ajakirjanik Urmas Vaino. Arutelust tehakse ka otseülekanne, mida saab vaadata Tartu linna kodulehe ja Facebooki vahendusel.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm tänab kõiki, kes on Tartu energia- ja kliimakava avaliku väljapaneku raames kaasa mõelnud, arvamuslugusid kirjutanud ning asjalikke ettepanekuid esitanud. “Kõik huvilised on oodatud osalema 11. novembril toimuval avalikul arutelul, kus on võimalik oma seisukohti väljendada ning kava koostamisel kaasa rääkida. Järgnevate nädalate jooksul kaalume kõiki ettepanekuid ning lõpptulemusena valmib kava täiendatud versioon, mis suunatakse linnavolikogu istungile kehtestamiseks,“ lisas Tamm.

Tartu linna energia- ja kliimakavas “Tartu energia 2030” on seatud eesmärgiks saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vahe-eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga. Kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

Kava raames on koostatud ka “Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040”.

Tartu energia- ja kliimakavaga ning jalgrattastrateegiaga saab tutvuda aadressil www.tartu.ee/tartuenergia2030

Arutelu “Kas Tartu on rohepöörane?” toimub 11. novembril kell 17–19 Delta keskuse (Narva mnt 18) auditooriumis 1018. Facebooki ürituse leiad siit.