Avaleht Arvamus Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann: teist alandades ei ülenduta iial!
Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann: teist alandades ei ülenduta iial!

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann: teist alandades ei ülenduta iial!

Parafraseerides klassikuid – kui Türi vald on „toppama jäänud arenguga sumbunud konnatiik “ siis jah, just sellises „konnatiigis“ ma elada sooviksingi!

Neid inimesi, kes nii mõtlevad, paistab aga õnneks peale vallavanema veel teisigi – näeme, et Türi vallas on praktiliselt peatunud rahvastiku vähenemine, juurde on tulnud elanikke, lisandunud ettevõtteid, ning gümnaasium on õpilastest pungil.

Kliimakava koostame koos Järva ja Paidega, oleme edukad paljude ehitus- kui teenusearenduse projektide elluviimisel ning piirkonna ettevõtjad on rahul, et Türi valla ametnikud aitavad kiirelt ja asjalikult load- reeglid korda ajada. Kõik see, mis näiteks Lauri Läänemetsale paistab mõttetu on paljude arvates lausa suurepärane.

Kuna Läänemets on ikka keskendunud pigem sõnadetegemisele ja PR-projektidele, siis ilmselt on nii ka seekordsetel valimistel. Pärast Jarno Lauri algatatud hoonete valmisehitamist jäid nii jõukust loov täiskasvanuharidus kui tark energiamajandus Läänemetsa juhitud Väätsa vallas vaid arengukavas olevateks õõnsateks sõnadeks, millele ei järgnenud ühtki päristegevust.
Seda väidet saab igaüks kontrollida, ametlikus dokumendis, Väätsa valla arengukava täitmise kokkuvõttes 2017. aastal, kus enamus plaanitud tegevusi said kokkuvõtte: EI OLE TEOSTATUD!

Küllap on enne valimisi opositsiooni enesekiitust ja seniseid juhte halvustavaid meediakajastusi keskmise Järvamaa elaniku jaoks juba väsitavalt palju. Igale juhile on kriitika siiski vajalik ning usun, et alati tuleb ka iga negatiivse hinnangu puhul ennast ja oma tegemisi analüüsida, vaadata nii öelda kõrvalpilguga, vajadusel  parandada ja viga tunnistada. See kõik hoiab hoolikana ning sunnib otsima kogemusi ja teadmisi aina juurde. Olen ääretult tänulik, et minu tööelus on olnud harukordne võimalus koos tubli meeskonnaga Türi valla arengule kaasa aidata, valda suuremaks ning paremaks teha ja arengut suunata. Loomulikult olen sellel teel õppinud nii enda kui teiste vigadest, kogenud nii õnnestumise rõõmu kui pidanud tegema korrektuure enda ja teiste tegevuses. Küll aga on inimesena loomulikult raske, kui „tähtsad mehed“ lihtsalt poliitiliseks ärapanemiseks mõnitavalt ja halvustavalt käituvad. Kuigi selline käitumine ei tohiks olla mitte kunagi aktsepteeritav, käib siiski selle talumine ilmselt vallavanema ameti juurde.

Asi, mida pean aga andestamatuks, on osade opositsioonipoliitikute järjekindel Türi valla maine kahjustamine, kõige siinse halvustamine ja Türi valla inimeste mitteväärtustamine. Ei ole näiteks jagunud Lauri Läänemetsal naljalt head sõna Türi vallas toimuva kohta. Kui, siis vaid mõne endise Väätsa valla piires toimuva või temaga erakondlikult seotud inimese tegevuse suunal.  See on äärmiselt ebaõiglane, sest meie inimesed, koolid, noortekeskus, seltsid, ettevõtjad on tõepoolest tegusad, erinevates valdkondades, konkurssidel, avalikkuses kiitust ja tiitleid kogunud. Isegi vallavalitsus on teistelt ikka aegajalt tunnustada saanud.

Vallavanema kui oma poliitilise konkurendi siunamine on arusaadav, kõigile on ju selge, et seda tehakse vaid ühel eesmärgil, kuid oma kodukandi selliselt esitlemine tekitab siirast hämmingut. Siinkohal ei olegi mõtet hakata välja tooma Türi valla tugevust näitavaid statistilisi näitajad ja positiivseid muutusi ega loetleda auhindu. Küll aga on heaks mõõdikuks opositsiooni poolt juhitud revisjonikomisjon, mis on nelja aasta jooksul jäänud kõigi Türi valla asutuste ja valdkondade tööga rahule, hoolimata usinast tööst ja kohustusest võimalikud rikkumised avastada.

Kui enne valimisi soovitakse peamise strateegiana senist vallavanemat halvas valguses näidata ja tema tööd pisendada, siis pean seda tegelikult haletsusväärseks – kas tõepoolest ei ole neil inimestel muid võimalusi enese väärtuse  näitamiseks? Ilmselt on sotsiaaldemokraadid kuulnud ütlust: „Enne kui tõde püksid jalga saab, on vale poolele maakerale tiiru peale teinud“. Seda tarkust kasutades ei pea nad paljuks kasutada ka suisa valet või teadvalt alusetute kahtlustuste külvamist.

Iga volikogusse soovija võiks pigem selgitada, millega saab ta kohalikku elu paremaks teha, mida soovib ära teha ja mille eest seista. Vastandumine ja konfliktiõhutamine peaks olema tulevikku vaatavate inimeste jaoks ikka väga eilsesse päeva ja mineviku kultuuriruumi kuuluv teguviis.

Uute tulijate puhul on alati ootus, et soovitakse anda mingit lisaväärtust senisele. Seepärast oligi ilmselt enamiku Türi inimeste jaoks imestust tekitav, kui Kadri Paas kirjeldas Türi valda kui kohta, kus piltlikult valitseb üleüldine ikaldus ja ulub vaid tuul. Ilmselt tahaks ta olla Türi valla päästeingliks ja võluriks ühes isikus. Julge pealehakkamine on pool võitu, Kadri, soovin Sulle edu! Aga esmalt vajab üks vallavanem kindlasti oskust objektiivselt analüüsida seni tehtut, siis paistavad ka arenguvajadused ja -võimalused ehk selgemalt ja on veidigi lootust, et ainult sõnakloppimisest ka kaugemale jõutakse!

Saades vallavanemaks, ütlesin selgelt: soovin olla kõikide inimeste vallavanem, mitte vaid nende 43%, kes valisid Isamaa poolt. Praktika on tõe kriteerium ja näitab, et olen oma sõna pidanud. Nii isiklikult kui ametlikult tunnustame ja toetame kõiki, sõltumata erakondlikust kuuluvusest või eelistusest, väärtustame nii vallavalitsuses kui asutustes töötavaid erinevate erakondade aktiivseid liikmeid ja toetajaid.

Rõõmustame iga saavutuse üle, millega meie valla tublid inimesed, asutused, seltsid või ettevõtted hakkama saavad. Inimeste jaotamine „omadeks“ ja „teisteks“ on aga eriti hästi nähtav just Türi valla sotsiaaldemokraatide poolt, pea eranditult vaikitakse kõigi mitte enda erakonnaga seotud inimeste suurepärased teod maha, võimalusel halvustatakse tehtut. Kas siis sotsiaaldemokraatide võimule saades jääksid kõik tänased tublid inimesed põlualusteks, vahetatakse nad välja oma parteisõdurite vastu või hakataks siiski lõpuks ka neist inimestest lugu pidama?

Kohalikel inimestel on võimalik otsustada, milliseid väärtusi kandvaid inimesi valida enda koduvalda juhtima. Lähen valimistele vastu hea tundega seni tehtud töö üle, hindamatute kogemustega ja valmisolekuga uuteks  väljakutseteks!

Pipi-Liis Siemann
Türi vallavanem

Allikas: Kesk-Eesti Tre Raadio