Avaleht Keskkond KIK toetas Tamula järve puhtana hoidmist 56 000 euroga
KIK toetas Tamula järve puhtana hoidmist 56 000 euroga

KIK toetas Tamula järve puhtana hoidmist 56 000 euroga

Foto: Matti Paglant
Foto: Matti Paglant

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) andis Tamula järve heakorra säilitamiseks keskkonnaprogrammist 56 000 eurot, mis aitab Võrul hoida Natura 2000 kaitsealuse järve veekvaliteeti ning vältida veekogu kasutuskõlbmatuks muutumist nii kaladele kui ka inimestele.

Projekt hõlmab Juudi pargi ja Võlsi teega piirnevat rannaala. Tamula järve linnapoolse kalda tervendamiseks rajatakse Niidu tänava pikendusele kanali süvend ning paigaldatakse sinna liiva– ja mudapüünis, teatas KIK-i pressiesindaja.

Projekti tegevused põhinevad KIK-i rahastatud uuringul “Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikud uuringud ja tegevused”. Uuring valmis 2013. aasta kevadel ning tõi välja survetegurid, mis mõjutavad Tamula järve ning tegevused, mis on vajalikud järve seisundi säilitamiseks. Uuringuga saab tutvuda Võru linnavalitsuses.

“Tamulaga peab tegelema pidevalt, et vähendada ümbritsevatest elamukvartalitest tulenevat mõju,” rääkis KIK-i Võru maakonnaspetsialist Reet Utsu.

Viimane Tamulaga seotud projekt valmis sügisel. Siis puhastati setetest järve suunduv Vana-Võhandu kanal. Tänu töödele paranes Tamula järve veevahetus ning vähenes üleujutusoht ja üleujutusest tingitud reostus. Samuti loodi projektiga juurde kalade kudemiskohti.

Keskkonnaprogrammist on Tamula heakorra parandamiseks antud kokku toetust 408 000 eurot. Koos Euroopa Liidu toetustega on KIK viimase kümne aasta jooksul Tamula heakorra hoidmiseks suunanud 1,15 miljonit eurot.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIK-ist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

Kommentaarid