Avaleht Kultuur Ministeerium toetab rahvusvähemuste kultuuriühinguid 80 000 euroga
Ministeerium toetab rahvusvähemuste kultuuriühinguid 80 000 euroga

Ministeerium toetab rahvusvähemuste kultuuriühinguid 80 000 euroga

KultuuriministeeriumKultuuriminister Urve Tiidus kinnitas ministeeriumi toetused Eesti rahvusvähemuste kultuuriprojektidele, kokku eraldati 55 projektile 80 000 eurot.

Programmi eesmärk on arendada Eestis elavate rahvusvähemuste, sealhulgas hõimurahvaste kultuuriseltside ja kunstikollektiivide kultuuri- ja haridusalast tegevust, aidata kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele ning professionaalse taseme tõstmisele Eestis, toetada rahvusvaheliste kontaktide ja ühise inforuumi teket.

Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetusprogrammist eraldati 7000 eurot Fenno-Ugria Asutusele hõimupäevade korraldamiseks, mis tänavu on pühendatud põhjarahvaste kultuuri ja traditsioonide tutvustamisele. Konkursikomisjoni ettepanekul toetati Jõhvi huvi- ja kultuurikeskust 3000 euroga festivali „Rahvuskultuuride loomepada“ korraldamiseks. Eesti Ukrainlaste Kongressile eraldati 4000 eurot kunstniku ja luuletaja Tarass Ševtšenko 200. sünniaastapäeva tähistava üritustesarja korraldamiseks.

Tartu Tiigi Seltsimaja sai toetust 3000 eurot teise rahvusvähemuste festivali korraldamiseks ning Pärnumaa Vähemusrahvuste Liit Raduga 1000 eurot rahvusvähemuste suvefestivali „Multikultuurne Pärnu“ läbiviimiseks. 2500 euroga toetati Armeenia kultuuripäevade läbiviimist Haapsalus, 2000 euroga Sillamäe rahvakultuuripäevi „Läänemere kultuurisillad“ ja 15. rahvusvahelise Isabella Jurjeva nimelise vene romansi konkursi läbiviimist Tallinnas.

Programmist said toetust Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskuse Ajdan Idamaa rahvaste kevadfestival ja suvine rahvusvaheline vanausuliste pärimuskultuuri festival Peipus, Eesti-Mordva Seltsi ja ukraina folklooriansambel Žurba 20. aastapäeva ning Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühingu, Eestimaa Poolakate Seltsi Polonia ja Ida-Virumaa Juudi Kogukonna 25. aastapäeva tähistavad üritused.

Kommentaarid