Avaleht Eesti elu TUNNUSTUS! Pealinnas anti aukodanikele üle vapi- ja teenetemärgid
TUNNUSTUS! Pealinnas anti aukodanikele üle vapi- ja teenetemärgid

TUNNUSTUS! Pealinnas anti aukodanikele üle vapi- ja teenetemärgid

Kuno Areng
Kuno Areng

Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ja linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas andsid traditsiooniliselt Tallinna päeval raekojas toimunud Aukodanike Kogu pidulikul istungil üle vapi- ja teenetemärgid tänavu selle tunnustuse osaliseks saanutele.

Tallinna linnavolikogu otsustas tänavu omistada linnapoolse erilise austusavaldusena vapimärgi Kuno Arengule ja Merike Martinsonile, teenetemärgiga otsustati tunnustada 20 silmapaistva isiku aastakümnete pikkust panust linna ja linlaste hüvanguks.

„Tallinna päeval on meil traditsiooniks tänada ja tunnustada tehtu eest meie auväärseid linnakodanikke. Tallinna aumärkide kätteandmise tseremoonia on tänase pidupäeva üks meeldejäävamaid sündmusi,“ ütles tervituskõnega esinenud Taavi Aas.

„Eesti Vabariigi pealinna kõrgeimat autasu – Vapimärki, antakse välja 1997. aastast. Tänaseni on Vapimärgiga autasustatuid 22,“ ütles Aas. „Volikogu otsusega saavad 2015. aastal Tallinna Vapimärgi kavalerideks kaks väga teenekat tallinlast.“

Tallinna Linnavolikogu otsustas omistada linnapoolse erilise austusavaldusena Vapimärgi dirigendile, laulupidude üldjuhile, Tallinna kammerkoori esimesele dirigendile, õpetajale ja õpetajate õpetajale, inimesele kes on eeskujuks meile kõigile oma visa ja järjekindla tööga Eesti Kultuuri edendamisel ja arendamisel –  Kuno Arengule.

Merike Martinson
Merike Martinson

Paljude autasude ja rohke tunnustusega pärjatud arsti, tervishoiu edendajat ja juhti, inimest, kelle jaoks kaasinimeste ja ühiskonna tervis on kõik kõiges, Tallinna abilinnapead doktor Merike Martinsoni autasustatakse vapimärgiga kauaaegse, pühendunud ja sihikindla töö eest inimeste tervise ja heaolu eest seismisel, tervishoiu ja sotsiaalvaldkonnas saavutatu eest.

Tallinnale osutatud teenete pälvisid tänavu teenetemärgi 20 inimest.

„Tallinna linnale ja tema kodanikele tulu ja tuntust toonud inimeste tunnustamine on suurim austus, mida meie linn teenekate inimeste tööle võib anda,“ rõhutas Aas. „Tunnustus tähendab aga eelkõige lootust, et meie tulemuslik koostöö jätkub ka edaspidi.“

Vapimärgi saanute nimel tänas Tallinna linna Merike Martinson. „Minule omistatud aumärk on tunnustuseks kogu Tallinna tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemile, mille arendamise nimel olen töötanud,“ ütles Martinson

Ühes tänavu tunnustuse osaliseks saanutega on seni Tallinna vapimärgi pälvinud 24 silmapaistvat isikut. Tallinna teenetemärk on antud alates 1995. aastast kokku 288 isikule.

Ühtlasi autasustati Aukodanike Kogu pidulikul istungil kõige paremini restaureeritud objektide omanikke ning arheoloog Marika Mägi esitles raamatut „Rafala: Idateest ja Tallinna algusest“.

Lisateavet leiad SIIT!

 

Kommentaarid