Avaleht Haridus 15. märtsist saavad põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite sooritajad kuni kaheks päevaks nädalas kooli
15. märtsist saavad põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite sooritajad kuni kaheks päevaks nädalas kooli

15. märtsist saavad põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite sooritajad kuni kaheks päevaks nädalas kooli

Alates 15. märtsist lubatakse kuni kaheks päevaks nädalas kontaktõppele õpilased, kes teevad sel õppeaastal põhikooli lõpueksameid või gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes toimuvaid riigieksameid. Koroonaviiruse laialdasest levikust tulenevalt on väga oluline, et arvestataks viiruse leviku ennetamiseks vajalike ettevaatusabinõudega.

Koolil säilib paindlikkus ja pädevus otsustada, kas õppetööd viiakse läbi ühel või kahel päeval nädalas ning millistel päevadel ja millisel viisil või õppeainetes koolis kohapeal õppetööd korraldada. Otsuse langetamisel tuleb silmas pidada nii õpilaste vajadusi, kooliruumide võimalusi kui piirkondlikku nakatumisolukorda. Õppetöö mittekorraldamise otsus peab olema hoolikalt kaalutud ja põhjendatud.

Kõik kooli ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kooli ruumides ja territooriumil tuleb tagada tegevuse iseloomu arvestav hajutatus ning kooli territooriumile ja koolihoonesse ei lubata võõraid. Vältida tuleb eri klasside ja õpperühmade vahelisi kokkupuuteid, sealhulgas sööklas, riietusruumis, koridoris jm.

Väljaspool õpperuume tohib viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole mõistlikult võimalik tagada.

Haridus- ja Teadusministeerium saadab 8. märtsil koolidele täiendava juhendi lõpetajate õppetöö korraldamise kohta.