Home Haridus Eesti teadlased töötasid välja avatud platvormi energiavoogude juhtimiseks
Eesti teadlased töötasid välja avatud platvormi energiavoogude juhtimiseks

Eesti teadlased töötasid välja avatud platvormi energiavoogude juhtimiseks

TalTechis asuva FinEst Targa Linna Tippkeskuse teadlased töötasid välja energiavoogude juhtimise platvormi.

Selmet tarbida elektrit otse võrgust võimaldab energiasalvestus- ja juhtsüsteemide kasutamine muuta tarbimise profiili. Platvorm lubab juhtida energiaressursse ja seadmeid nii, nagu konkreetses asukohas vaja. Lisaks tagab avatud juhtsüsteem paindlikkuse, et muutlikus keskkonnas kriisidele kiirelt reageerida.

TalTechi mikrovõrkude ja metroloogia uurimisrühma vanemteaduri Tarmo Korõtko sõnul lahendab platvorm tänase ebamõistliku olukorra, mida piltlikult võib kirjeldada nii: “Kujutage ette, et teil on ainult ühe rakendusega nutitelefon, ja iga järgmise äpi kasutamiseks peaks kasutusele võtma ka uue telefoni. Meie eesmärk oli luua selline platvorm, kuhu saab energiavoogude juhtimiseks kokku tuua erinevaid rakendusi. Nii saab näiteks linn või tööstuspark valida vastavalt oma vajadusele ka sobiva teenuse.”

Kahes erinevas kohas ja eri vajadusega pilootprojekti tegemine ilmestab hästi ühtse platvormi vajalikkust ja selle võlu – ükskõik kus saab valida lahenduse oma eesmärgist või probleemist lähtuvalt. Näiteks Tartu eesmärk oli tagada energiavaru võimalikult efektiivne kasutus, sh pakkuda elanikele rohkem teenuseid, ja kriisiks valmisolek elanike toetamiseks. Teisel pilootalal, Pakri tööstuspargil, oli eesmärk oma ressursse võimalikult targalt kasutada. Näiteks on neil üks oluline võimalus salvestada kohapeal päikeseelektrijaamast energiat ja kasutada seda siis, kui turul on elektri hind kallis.

Pilootprojekti partneriks olnud Tartu linna projektijuht Jaanus Tamm sõnas, et linnadel on ridamisi väljakutseid, millele lahenduste otsimisele on võimalik teadustööga jõudsalt kaasa aidata. „Energiamajandus on oluliseks osaks igapäevasest linna juhtimisest ja mul on siiralt hea meel, et koostöös targa linna tippkeskusega arendatakse Tartus kui targas linnas nutikaid energiasüsteeme. Linnal on välja ehitatud ulatuslik tänavavalgustuse elektrivõrk, mis päevasel ajal on alakoormatud ja võimaldab luua paindlikke energialahendusi. Elektrienergia kohapealses tootmises näeme suurt potentsiaali energiaühistutel.”

„Tänu mikrovõrkude ja energiasalvestiste pilootprojektis osalemisele saame endale kaasaegsed vahendid elektriliste mikrovõrkude moodustamiseks, mis aitavad lahendada energiavarustuse probleeme ning suurendada taastuvenergia kasutuselevõtu,” täpsustas Tamm.

Kohaliku taastuvenergia kasutamine, personaliseeritud teenustega elektrivõrgud ja nutikad alajaamad võimaldavad vähendada võrkude ülekoormust tarbimise tippaegadel ja kärpida süsinikumahukat elektri tootmist. See tagab puhtama õhu ja taskukohase energia, vähendamata tarbija mugavust. “Hetkel jätkame kahe pilootalaga, kuid ootame juba ka uusi partnereid, kelle soovidele vastavalt lahendust disainida. Laiem eesmärk on kohalike omavalitsuste elektritaristu otstarbekam kasutamine, suurendada kohalikest taastuvatest allikatest toodetud energia tarbimist ja tutvustada kogukonnaenergeetika võimalusi,” täpsustas Tarmo Korõtko platvormi erinevaid olulisi võimalusi.

  • FinEst Targa Linna Tippkeskus (FinEst Centre for Smart Cities) on rahvusvaheline kompetentsikeskus, mille asutajateks on Tallinna Tehnikaülikool, Aalto Ülikool, Forum Virium Helsinki ja Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Keskuse eesmärk on uute tehnoloogiate katsetamise abil luua uuenduslikke ja teaduspõhiseid teenuseid, mis muudavad linnakeskkonnad paremaks ja nutikamaks. Pilootprojekte rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Regionaalarengu Fond.