Avaleht Eesti elu ERITEADE I Kohalikes kaubanduskeskustes jäävad avatuks 16 postkontorit üle Eesti
ERITEADE I Kohalikes kaubanduskeskustes jäävad avatuks 16 postkontorit üle Eesti

ERITEADE I Kohalikes kaubanduskeskustes jäävad avatuks 16 postkontorit üle Eesti

Eriolukorra juht Jüri Ratas täiendas kaubanduskeskuste liikumispiirangute korraldust kahe muudatusega. Esiteks tohivad kaubanduskeskustes avatuks jääda postkontorid, kui sama linna piires ei saa saadetist ümber suunata. Teiseks saavad kaubanduskeskuse külastajate jaoks suletud kaupluses jätkuvalt käia poe omanik ja töötaja.

Esimene korralduse muudatus puudutab kokku 16 kohalikku postkontorit, mis asuvad väiksemates kaubanduskeskustes üle Eesti.

Avatuks jäävad: Kambja postkontor; Elva postkontor; Lihula postkontor; Mustla postkontor; Sindi postkontor; Võhma postkontor; Kehra postkontor; Keila postkontor; Maardu postkontor; Paldiski postkontor; Jõhvi postkontor; Kohtla-Järve postkontor; Iidla postkontor; Tapa postkontor; Kunda postkontor ja Kohila postkontor.

Korralduse teise muudatusega sätestati, et kaubanduskeskuste suletud poodidesse tohivad pääseda poe omanik ja -töötaja. Näiteks on see vajalik lemmiklooma poodides loomade eest hoolitsemiseks või e-poest kauba müügi korraldamiseks.

Meeldetuletuseks: homsest kehtima hakkava kaubanduskeskuste liikumispiirangute korralduse eesmärk on piirata rahvarohketes kohtades inimeste koosviibimist, kuna see on COVID-19 levikuks soodne pinnas.

Piiranguid ei kohaldata toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid (sealhulgas prille või kontaktläätsi), pangakontoritele, telekommunikatsiooniteenuste osutajatele, pakiautomaatidele, söögikohtadele, kui neis toimub üksnes toidu kaasamüük.

Iga avatud poe või teenuseosutaja sisse- ja väljapääsu juures peavad olema klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid. Samuti peavad kaubanduspindade valdajad tagama kohapealse kontrolli (kaasates turvaettevõtte või kasutades muud asjakohast meedet), et inimesed ei liiguks ringi rohkem kui kahekaupa.

Kui kaubanduskeskuses on eraldi sissepääsuga kauplus ja seal on tagatud COVID-19 tõkestamise ülalloetletud abinõud, võib kauplus jääda külastajatele avatuks.

KORRALDUS! 

26.03.2020 nr 50

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse
nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus
kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse
piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi
2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil
“ kehtestatud eriolukorrast muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega
peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes,
järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 2 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:
„8) postkontorid:
1. Kambja postkontor;
2. Elva postkontor;
3. Lihula postkontor;
4. Mustla postkontor;
5. Sindi postkontor;
6. Võhma postkontor;
7. Kehra postkontor;
8. Keila postkontor;
9. Maardu postkontor;
10. Paldiski postkontor;
11. Jõhvi postkontor;
12. Kohtla-Järve postkontor;
13. Iidla postkontor;
14. Tapa postkontor;
15. Kunda postkontor;
16. Kohila postkontor.“.

2. Täiendada korraldust punktiga 21
järgmises sõnastuses:
„21
. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku
või tema esindaja suhtes.“.

3. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.
2 (2)
Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi
Valitsuse veebilehel.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga