Home Tunnustus LOEME ETTE I Tallinna Keskraamatukogu pälvis Euroopa Kodaniku auhinna
LOEME ETTE I Tallinna Keskraamatukogu pälvis Euroopa Kodaniku auhinna

LOEME ETTE I Tallinna Keskraamatukogu pälvis Euroopa Kodaniku auhinna

2020. aasta Euroopa Kodaniku auhinna pälvis Tallinna Keskraamatukogu ettevõtmine „Loeme ette“, mis pakkus eriolukorra ajal tuge kodukontoris töötavatele lapsevanematele. Euroopa Kodaniku auhind on Euroopa Parlamendi tunnustus kodanike vastastikuse arusaamise ja ühiskonna sidususe edendajatele. Sel aastal pöörati tähelepanu projektidele, mis olid seotud koroonakriisiga seotud probleemide lahendamisega.

Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad on alates märtsist lastele telefoni teel ja veebisildade vahendusel raamatuid ette lugenud, et vanemad saaks kodukontoris hinge tõmmata ja laste vaba aeg oleks looval viisil sisustatud. Individuaalsed kõned muudavad ettelugemiskogemuse lapse vajadustele vastavaks ning aitavad säilitada lapse huvi raamatute vastu. Tihti tuleb ette ka olukordi, kui laps harjutab lugemist hoopis raamatukoguhoidjale ette lugedes või räägib oma päevast või joonistab ettelugemist kuulates. Detsembris said lapsed helistada raamatukoguhoidjale-päkapikule ja harjutada jõuluvanale salmi lugemist.

Lisaks „Loeme ette“ kampaaniale osutusid väga populaarseks ka paljud teised eriolukorra ajal käivitatud teenused, mis kuuluvad samuti praeguseks püsivalt Tallinna Keskraamatukogu teenuste hulka. Videosildade vahendusel korraldatakse koolitusi ja raamatukogutunde, distantsõppel õpilasi nõustatakse koolitööde tegemisel ning raamatukoguhoidjad arutlevad noortega kirjandusest veebikeskkondades (nt Facebookis, Instagramis, Discordis). Eakatele loevad raamatukoguhoidjad telefoni teel uudiseid ette ja vastavad igapäevaelu puudutavatele infopäringutele. Seda tehes aitab raamatukogu ühtlasi vähendada eakate isolatsioonist ja suhtlemisvaegusest tulenevat üksindustunnet ja stressi. Seenioridele jagatakse digioskusi telefoni- või videokõne teel ning toimuvad Skype’i vestlusklubi kohtumised.