Avaleht Haridus Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd õpilasi hajutades
Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd õpilasi hajutades

Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd õpilasi hajutades

Linnavalitsus otsustas täna, et Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd kahel järgmisel nädalal ehk 15.–26. novembrini õpilasi hajutades 30-50 protsendi ulatuses, olenevalt iga konkreetse kooli olukorrast.

Linnapea sõnul analüüsiti eilsel kohtumisel Tallinna koolijuhtidega hetkeseisu ja arutati edasisi võimalusi õppetegevuse korraldamises. „Tallinna koolide 4.-8. klassid on alates käesoleva õppeveerandi algusest olnud distantsõppel ja praegune olukord näitab, et see meede on end õigustanud,“ sõnas Mihhail Kõlvart. „Terviseameti ülevaatest ja andmetest lähtuvalt on nakkusnäitajad stabiliseerumas, mis annab lootust ka olukorra väikeseks paranemiseks ja seega on põhjendatud ka distantsõppe praeguste tingimuste muutmine.”

Järgmisel kahel nädalal määrab õppe iga kool ise, lähtudes kooli haiguskolletest, õpilaste ja koolipersonali haigestumise näitajatest ning nakkushaiguse tõrjumiseks vajalike, sealhulgas ennetavate meetmete rakendamise vajadusest. Otsus ei puuduta hariduslike erivajaduste õpilaste õppetegevust.

Terviseameti 8. novembri ülevaate kohaselt on võimalik täheldada kergeid positiivseid märke koroonaviirusesse haigestumisse vähenemise kohta: nakatamiskordaja R on liikunud 1,2 pealt 1 peale. Kuid endiselt on suurim nii haigestunute absoluutarv kui ka haigestumus 100 000 elaniku kohta koolilaste seas, eriti vanuses 10–14 aastat. Terviseameti andmetel on Tallinna koolides 8. novembri seisuga 61 koolikollet ja 1156 haigusjuhtu, neist 958 õpilast ja 198 koolitöötajat.