Avaleht Haridus Erasmuse kõrghariduse õpirände toetust taotleb ligi 4000 inimest
Erasmuse kõrghariduse õpirände toetust taotleb ligi 4000 inimest

Erasmuse kõrghariduse õpirände toetust taotleb ligi 4000 inimest

Erasmus+ õpirändeprojektide viimase taotlusvooru esialgsete tulemuste põhjal soovivad Eesti kõrgkoolid lähetada õpirändesse ligikaudu 4000 inimest, mis on kolmandiku võrra rohkem kui eelmises taotlusvoorus.

Taotletud õpirännetest on 60% Euroopa-sisesed ja 40% üleilmsed. Kõrghariduses on üleilmne õpiränne tublisti kasvatanud õpirände atraktiivsust, kuid paraku ületab taotletud 11 projekti eelarve kolm korda sellele tegelikke eelarvelisi vahendeid.

Eelmises taotlusvoorus said toetuse ligikaudu 40% taotletud üleilmsetest õpirännetest. Euroopa-sisese õpirände eelarveline kasv lubab loota, et valdav osa taotlustest saavad toetuse.

Erasmus+ toetab 2019. aastal Eesti kõrghariduse õpirännet ligikaudu 8,5 miljoni euroga.

Toetusesaajad selguvad aprilli ja maikuus.