Avaleht Haridus Põnev video Laura Kõrvitsaga! Avalikud mänguväljakud tuleb enne hooaega korrastada
Põnev video Laura Kõrvitsaga! Avalikud mänguväljakud tuleb enne hooaega korrastada

Põnev video Laura Kõrvitsaga! Avalikud mänguväljakud tuleb enne hooaega korrastada

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab avalike mänguväljakute omanikele meelde, et enne mänguväljakute aktiivset kasutusaega tuleb need korralikult kontrollida, korrastada ja hooldada.

„Vanade, nö nõukogudeaegsete mänguväljaku seadmete osas juhime tähelepanu, et antud seadmed võivad kujutada endas teatavat ohtu, kuid neid ei pea ilmtingimata eemaldama, kui leitakse mõni teine viis nende ohutuks muutmiseks. Näiteks liiga kitsaste redelipulkade vahede puhul võib teatud redelipulgad eemaldada, mille järel muutuvad vahed suuremaks,“ ütles TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

Mullu jaanuarist kuni tänavu märtsini viis TTJA läbi 13 avaliku mänguväljakuga seotud järelevalvemenetlust, ühe menetluse seoses rulapargiga ja kaks seoses seiklusradadega. Menetlustest selgusid peamised puudused: mänguväljaku seadmete ja turvaalade ebapiisav hooldus, kulunud ja katkised seadmed, lisaks veel ka nõuetele mittevastavad seadmed. Neid kõiki saab käsitleda omanikukohustuste rikkumisena.

Samal perioodil pöörduti TTJA poole 24 korral erinevate küsimustega avalike mänguväljakute kohta. Avalikuks mänguväljakuks loetakse mänguväljakut, millel on lastele vaba juurdepääs ja selle omanik ei kontrolli, kes ja mis hetkel mänguväljakut kasutab. Sellisteks mänguväljakuteks on ka mänguväljakud korterelamute juures. Avalikud mänguväljakud on ehitusseadustiku mõistes ehitised ja neile kohaldub üldine ehitiste ohutuse printsiip: mänguväljak peab olema igal ajahetkel ohutu, mille eest vastutab mänguväljaku omanik. Korterelamute mänguväljakute puhul vastutavad korteriomanikud ühiselt.

Avalik mänguväljak on projekti ja ehitus- ning kasutusloa kohustuslik ehitis. Avaliku mänguväljaku rajamisel peab lähtuma heast ehitustavast, tagamata paigaldatud mänguväljaku seadmete ohutuse nende sihipärasel kasutamisel ning samuti tagama loodus- ja kultuuriväärtuste säilitamise ja kaitse. Lisainfot avalike mänguväljakute ja nende nõuete kohta leiab TTJA kodulehelt.