Avaleht Haridus Riigieksamite tulemused olid vaatamata kevadisele eriolukorrale head
Riigieksamite tulemused olid vaatamata kevadisele eriolukorrale head

Riigieksamite tulemused olid vaatamata kevadisele eriolukorrale head

2019/2020. õppeaasta riigieksamite tulemused näitavad, et nende õpilaste, kes otsustasid kevadel riigieksamid sooritada, keskmised tulemused olid võrreldavad varasemate aastatega. Tulenevalt kevadisest eriolukorrast ei olnud riigieksamid sel aastal gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ja eksamite tegemine oli vabatahtlik. Kuigi riigi lõikes on eksamite keskmised tulemused sarnased varasemate aastatega, ei ole tulemused kooliti või aastate kaupa võrreldavad, sest eksameid sooritas ainult teatud osa abiturientidest – mõned loobusid kõikidest eksamitest, osad tegid ühe eksami või osalesid hoopis sügisestel lisaeksamitel.

Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa tõdeb, et vaatamata kevadisele distantsõppe perioodile otsustasid siiski päris paljud abituriendid riigieksamid teha ning õpilased said eksamitega kenasti hakkama, kuid rõhutab, et koolide võrdlemisest eksamitulemuste põhjal tuleks sel aastal hoiduda. “Kuna eksamid olid vabatahtlikud, siis oli osalejate arv koolide lõikes väga erinev – näiteks matemaatika kitsa kursuse eksamit sooritas mõnest koolist ainult viis õpilast. Koolide suhtes ei oleks õiglane sellistes tingimustes nende eksamitulemusi omavahel võrrelda. Eksamivalikul lähtusid abituriendid tõenäoliselt enamasti sellest, mida neil edasiõppimiseks vaja läks või näiteks tegid eesti keele teise keelena eksami need, kes soovisid saada eesti keele tasemetunnistust,” toob Püüa välja ning nendib, et enim otsustati mitte teha matemaatika kitsa kursuse ning eesti keel teise keelena riigieksamit.

Riigieksamid toimusid eelmisel õppeaastal 24. korda ning olid sel aastal vabatahtlikud. Õpilastel oli võimalik sooritada eesti keele või eesti keel teise keelena ning matemaatika riigieksam. Inglise keele riigieksamit kevadel ei toimunud. Rahvusvahelised saksa, vene ja prantsuse keele eksamid toimusid juunis ja augustis. Väga hea inglise keele oskusega õpilastel oli võimalus osaleda ka rahvusvahelisel Cambridge English C1 Advanced eksamil.

Lisaks oli  soovijatel võimalik sügisel teha lisaeksameid – nii neil, kes esmalt eksamit ei sooritanud kui ka neil, kes tahtsid oma tulemust parandada.