Avaleht Eesti elu STRATEEGIA LOOMINE I Riigikantselei juhib COVID-19 kriisi läbimise ja väljumise strateegia koostamist
STRATEEGIA LOOMINE I Riigikantselei juhib COVID-19 kriisi läbimise ja väljumise strateegia koostamist

STRATEEGIA LOOMINE I Riigikantselei juhib COVID-19 kriisi läbimise ja väljumise strateegia koostamist

Riigikantselei juhtimisel koostatava COVID-19 kriisi läbimise ja väljumise plaani esimese versiooni tutvustus valitsuskomisjonile on planeeritud 14. aprilliks.

Plaani välja töötav planeerimisgrupp moodustati 27. märtsil ja see peab lisaks plaani koostamisele koordineerima ka selle elluviimist ja uuendamist. Strateegia on pidevalt täienev, lähtub kõige uuemast statistikast ning varem rakendatud meetmete mõjust.

Strateegia juurde kuulub ka viiruse levikuga seotud mõjude seiramise ja tegevuste planeerimise juhtimislaud, mis aitab teha teadmispõhiseid otsuseid ning toetab pikaajalisemate strateegiliste valikute tegemist.

Väljumisstrateegial on neli eesmärki. Iga eesmärgi juures tuuakse välja olulisemad operatsiooniliinid:

  1. Tagada inimeste füüsiline ja vaimne tervis: viiruse leviku pidurdamine ja tervishoiusüsteemile mõju leevendamine nii lühi- kui pikaajalises vaates, samuti kriisiaegne ja –järgne elanikkonna vaimse tervise toetamine. Nende eesmärkide täitmisesse panustab ka COVID-19 tõrje teadusnõukoda;
  2. Tagada inimeste toimetulek ja tavaellu naasmine: eriolukorra piirangutest tuleneva mõju vähendamine inimeste igapäevasele hakkamasaamisele. Sealhulgas töötatakse inimeste sissetulekute vähenemise, töötuse ja hariduse küsimustega;
  3. Toetada ettevõtete toimetulekut ja konkurentsivõime kestmist: piirangutest tuleneva mõju vähendamine ettevõtetele ja majanduse konkurentsivõimele;
  4. Tagada riigi toimimine: elutähtsate kaupade varu, teenuste pakkumise ning eriolukorraga kaasnevate piirangute järgimise tagamine ning pingete konfliktideks koondumise ennetamine ühiskonnas.

Planeerimisgruppi juhib riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, sinna kuuluvad lisaks riigikantselei töötajatele sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi ja statistikaameti esindajad. Töö käigus küsib  planeerimisgrupp sisendit ja kaasab teisi asjakohaseid ministeeriume, organisatsioone või eraisikuid.

Kava esimene versioon avaldatakse pärast valitsuskomisjonile tutvustamist aprilli keskpaigas.

Planeerimisgrupi liikmed on: 

Juht – Henry Kattago, Riigikantselei strateegiadirektor

Maris Jesse, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

Sten Andreas Ehrlich, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler

Robert Lippin, haridus- ja teaduministeeriumi asekantsler (kutse- ja täiskasvanuharidus ning koolivõrk)

Viljar Lubi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Timo Tatar, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Viola Murd, siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler

Kaie Koskaru-Nelk, Statistikaameti peadirektori asetäitja

Eili Lepik, Riigikantselei strateegiabüroo

Ott Karulin, Riigikantselei strateegiabüroo

Lauri Luht, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo

Hannes Krause, Riigikantselei valitsuse kommunikatsioonibüroo

Klen Jäärats, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga