Avaleht Eesti elu Tallinn 2021+ ootab kaasamõtlemist
Tallinn 2021+ ootab kaasamõtlemist

Tallinn 2021+ ootab kaasamõtlemist

Tallinna strateegiaüksuse eestvedamisel koostati linna uue arengukava kavand, mis võimaldab kõigil linnaelanikel avaldada arvamust selle kohta, kuidas Tallinna alates 2021. aastast kujundada.

Lähiajal on võimalik anda kavandile vahetut tagasisidet linlastele suunatud töötubades TALLINNA TULEVIK 2021+. Tagasisidekorje kestab kuni 30. juunini 2019. Tagasisidet saab anda nii arengukava koostamise protsessi kui ka dokumendi vormi ja sisu kohta. Kuigi tagasiside andmise veebileht on eesti keeles, võib mõtteid edastada ka vene, inglise ja soome keeles. Mõtteid võib saata ka meiliaadressile strateegia@tallinnlv.ee. Strateegiaüksus vaatab kõik laekunud mõtted üle ja teeb hiljemalt augustikuu lõpuks kokkuvõtte.

Koos linlastega loodava uue arengukava koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv linna strateegia 2030 ning otsitakse ja kaalutakse võimalikke uusi sihte, mille põhjal seatakse linna peamised eesmärgid pikemas ja lühemas ajaperspektiivis. Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovitakse tõsta teadlikkust sellest, millises suunas meie linn liigub, mis on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsutakse kõiki eesmärkide ja tegevussuundade seadmisel ja lahtimõtestamisel osalema.