Home Eesti elu Tartusse paigaldati Eestis valmistatud targad teeilmajaamad
Tartusse paigaldati Eestis valmistatud targad teeilmajaamad

Tartusse paigaldati Eestis valmistatud targad teeilmajaamad

Talvisel maanteehooldusel on otsuste tegemisel oluline osa ilmastikuolude, ilmaprognooside, radaripiltide ning tormi- ja muude võimalike hoiatuste pidev jälgimine. Selleks on teemeistritel ja järelevalve töötajatel abiks teeilmajaamade infosüsteem 70 maanteede ääres asuva teeilmajaama ja 98 teekaameraga.

Teede Tehnokeskus paigaldas oktoobris Tallinna tänavatele 22 Eestis arendatud nutikat teeilmajaama ja novembris viis tükki ka Pärnusse. Nüüd jõudsid 15 nutijaama Tartu tänavatele.

„Teeilmajaamad mitte ainult ei anna teada hetkeoludest, vaid saadavad info juhtimiskeskusesse, kus koostatakse täpsemaid teeilmaprognoose. Nii saavad teehooldajad varakult näiteks libeduse tõrjumiseks või lume lükkamiseks valmistuda, mis omakorda aitab kaasa liiklusohutuse suurendamisele Tartus,“ ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Teede Tehnokeskuse projektijuhi Märt Puusti sõnul paigaldati teeilmajaamad asukohtadesse, kust täpse info saamine on kõige olulisem – näiteks kus teepinna temperatuur langeb esimesena miinuspoolele ja ootamatu libeduse tekkimise oht on kõige suurem. „Täpsete mõõtmisandmete olemasolu võimaldab koostada sellistele kriitilistele kohtadele täpsemaid teeilmaprognoose ja anda näiteks piirkonna- või linnaosapõhiselt hoiatusi nii teehooldajatele kui ka liiklejatele,“ lisas Puust.

Maailmas ainulaadsed teeilmajaamad arendasid välja Eesti ettevõtted Superhands ja Teede Tehnokeskus. Jaam koosneb tänavavalgus- või liiklusmärgipostile kinnitatud ja 3D-prinditud korpuses õhutemperatuuri- ja niiskusandurist koos keskseadmega ning teekattesse paigaldatud temperatuuriandurist. Tulevikus on jaamale võimalik lisada ka teisi, näiteks õhupuhtusandureid. Teeilmajaam ei vaja välist elektritoidet ja kasutab info edastamiseks uudset NB-IoT võrgutehnoloogiat.