Home Kultuur Uus abilinnapea Kaarel Oja rääkis Tallinna kultuuriplaanidest
Uus abilinnapea Kaarel Oja rääkis Tallinna kultuuriplaanidest

Uus abilinnapea Kaarel Oja rääkis Tallinna kultuuriplaanidest

Tallinnast saab alates 2022. aastast UNESCO muusikalinn, suurimaks kultuurivaldkonna investeeringuks järgmise aasta linnaeelarves on Tallinna Linnateatri arendamine.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul tõusevad Tallinna järgmise aasta kultuurivaldkonna investeeringud suuremahuliste arenduste tõttu. „Saame rääkida sisuliselt kolmekordsest kasvust. Suurim ettevõtmine on loomulikult Tallinna Linnateater, ühtlasi tehakse uuendustöid mitmes Linnamuuseumi filiaalis, botaanikaaias ja teistes asutustes. Olulisim mitte-ehituslik investeering on iseteenindussüsteemi arendamine Tallinna Keskraamatukogus, mis tähendab lähiaastatel olulist kvaliteedihüpet lugejate teenindamisel ja uute võimaluste lisandumist raamatukogudesse,“ lisas Oja.

„Kultuurivaldkonnas on alati üheks prioriteediks kultuuritöötajate palgad. On hea meel, et pärast paari keerulist aastat suureneb linna kultuuriasutuste palgafond keskmiselt 5-7 protsenti,“ toonitas abilinnapea.

Kultuurivaldkonna tegevuskuludeks on kokku kavandatud 29,4 miljonit eurot, mis on võrreldes 2021. aasta täpsustatud eelarvega 2,4 miljoni euro võrra rohkem. Pööratakse tähelepanu nii eesti rahvuskultuuri kui ka rahvusvähemuste kultuuride edendamisele, Tallinna kultuurielu tähtsündmuste toetamisele ja linna kultuuriasutuste arendamisele. Olulisel kohal on Tallinna kultuuripärandi hoidmine ja teadvustamine ning ajaloolise linnaruumi ja elukeskkonna väärtustamine. Jätkatakse kultuurimälestiste restaureerimise toetamist ja kultuuriväärtuslike objektide täiendavat tähistamist.

Tallinnast saab 2022. aastal UNESCO muusikalinn, mis toob kaasa ka märkimisväärse lisarahastuse muusikavaldkonda. Käivitub hulk uusi algatusi ja toetusi, mille jaoks on järgmiseks aastaks ette nähtud 300 000 eurot. Lähtuvalt muusikalinna strateegiast viiakse ellu kuus teemaprogrammi, mille eesmärgiks on muuta muusika kättesaadavamaks kõigile, tuua muusika linnamaastikule, tagada muusikutele ja kollektiividele paremad tingimused, tugevdada muusikatööstust, soodustada tehnoloogilist innovatsiooni ja siduda muusikasektori arendamine säästva arengu eesmärkidega.

Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse 2022. aastal kokku 28,9 miljonit eurot, mida on ligi kolm korda rohkem kui tänavu. Lõviosa sellest – 13,4 miljonit eurot – on seotud Tallinna Linnateatri ehitustöödega. „Peame oluliseks, et investeeringute puhul pööratakse läbivalt tähelepanu keskkonnale ja energiatõhususele. Suurte objektide kõrval on märgiline näiteks päikesepaneelide paigaldamine linnaasutustele, mille hulka jõuavad tõenäoliselt ka mitmed Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogud,“ toonitas abilinnapea.

Tallinna Loomaaias on tähelepanu all järgmisel aastal kaks uut ekspositsiooni: valmib Kagu-Aasia troopilise vihmametsa ehk Pilvemetsa ekspositsioonihoone ja algab ohustatud amuuri tiigri elupaigana loodava tervikliku ekspositsiooniala Tiigrioru ehitus. Tallinna Botaanikaaias jätkatakse väliekspositsiooni – alpinaariumi, rosaariumi ja salikaariumi – uuendamist ning vana administratiivhoone ja talveaia kohandamist külastuskeskuseks.

Tallinna Linnamuuseumi filiaalides on 2022. aastal toimumas mitmeid olulisi värskendusi, millest suurim on Lastemuuseumi Miiamilla uuenev püsiekspositsioon ja fassaadi värskendus. Lisaks alustatakse Peeter I majamuuseumi hoone konserveerimist ja ekspositsiooni uuendamist ning Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi ruumides eksponaatide säilitustingimustele vastava ekspositsioonilahenduse projekteerimist. Samuti soetatakse Tallinna Kirjanduskeskusele päriseks Mati Undi muuseumi ruumid.

Tallinna Keskraamatukogus jätkatakse raadiosagedustuvastusel ehk RFID-tehnoloogial põhineva iseteeninduse terviklahenduse hankimist. Lähiaastatel lisandub kõigis raamatukogu teenindusüksustes võimalus laenata ja tagastada teavikuid iseteenindusautomaatides. Samuti on igasse linnaossa raamatukogu juurde planeeritud välitingimustes paiknevad laenutuskapid. Iseteenindusseadmete kasutuselevõtu eelduseks on raamatukogu rohkem kui 850 000 teaviku varustamine RFID-kleebistega, millega alustatakse järgmisel aastal.

Järgmisel aastal alustatakse ka 2024. aastal Tallinnas toimuva purjeõppelaevade regati The Tall Ships Races ettevalmistustega. Samuti jätkatakse laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevuse toetamist, sh ühtlustatakse kollektiivide juhendajate tasustamise põhimõtted ja alustatakse ettevalmistusi 2023. aasta XIII noorte laulu- ja tantsupeoks. Jätkuvalt toetatakse kogukonda ühendavaid sündmusi korraldavaid asumiseltse ja kodanikuühendusi, nagu ka Tallinna märgilisi festivale: PÖFF, Jazzkaar ja Tallinn Music Week.