Avaleht Eesti elu Tallinna innovatsioonijuht: mõelge globaalselt, aga testige Tallinnas
Tallinna innovatsioonijuht: mõelge globaalselt, aga testige Tallinnas

Tallinna innovatsioonijuht: mõelge globaalselt, aga testige Tallinnas

Tallinna innovatsioonijuht Toomas Türk tegi Tallinna visioonikonverentsil „Tark linn ei saa kunagi valmis“ ülevaate Tallinna toimimisest targa linnana. „Tallinna tugevuseks on inimesed, kes viivad innovatsiooni edasi. Targad inimesed pakuvad meile võimalust kujundada tarka majandust, teadlikumat elukeskkonda ja paremaid liikumisvõimalusi,“ rääkis Türk.

Türgi sõnul võtab kõige paremini targa linna lahenduste ja protsesside tutvustamise kokku moto: mõelge globaalselt, aga testige Tallinnas. „Tallinn on tark linn, kus nii mitmedki asjad on juba realiseeritud, mis mõnedes teistes linnades alles ideedes või plaanides.“ Lisaks äsja Tallinna valimisele 2020. aasta maailma intelligentseimaks kogukonnaks, on Eesti pealinna tänavu tunnustatud nii jagamismajanduse, targa linna kui ka digitaalse muutumise valdkonnas.

„Tänu sellele, et meie digilahendused on toiminud juba varasemalt, suutsime kevadel pandeemia puhkedes väga kiiresti mobiliseeruda. See valdkond kujunes Tallinna edulooks, paljud teised linnad võtsid meiega ühendust, et Tallinna lahendustega tutvuda. Kuidas olid lahendatud igapäevaselt olulised haridusteemad, linnavolikogul oli väga häid näiteid, kuidas toimis kogu linnajuhtimine, ja loomulikult ka see, mis puudutas igapäevast linnaelu toimimist, toetuste pakkumist, turvalisuse tagamist,“ selgitas Türk.

Toomas Türk rääkis, et Tallinnas on realiseeritud või realiseerimisel mitmeid targa linna lahendusi, mille baasilt on tulevikus võimalik neid valdkondi edasi arendada. „Tallinnal on loodud digitaalne kaksik ehk 3D linnamudel. Meil on suurepärane võimalus olla teejuhiks, kuidas linnas uudset tehnoloogiat arendada. Tallinna digitaalne infrastruktuur on arenemas, me olime üks esimesi linnu, kus on juba 5G tehnoloogiat testitud. Asjade interneti valdkonnas oleme loomas ülevaatlikku poolt, mis aitab kõikvõimalikke sensorandmeid erineva infoga siduda,“ tõi ta näiteid, lisades, et selles valdkonnas on oluline ka koostöö. „Koostöös ülikoolide ja ettevõtetega on loodud targa linna tippkeskus, tuleviku linna professuur, innovatsioonifoorum. Kindlasti on fookuses ka Tallinna ja Helsingi vaheline koostöö. Kaksiklinn Talsinki oleks globaalses mõttes juba arvestatav targa linna keskkond,“ lisas ta.